Wprowadzenie odznaki My z Wami / Ми з Вами

Barbara Sobieska24 lutego 20242min428
W uznaniu postawy i czynnej służby obecnych i byłych członków oraz przyjaciół Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w czasie pierwszych miesięcy po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uchwaliło wprowadzenie odznaki My z Wami / Ми з Вами.

Odznaka My z Wami / Ми з Вами (Odznaka UA 2022) jest odznaką przyznawaną obecnym lub byłym członkom oraz przyjaciołom ZHR za odpowiednią postawę i czynną służbę w czasie pierwszych miesięcy po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Odznaka przyznawana jest przez komendantki i komendantów Chorągwi lub namiestniczki i namiestników, za minione zasługi, na wniosek złożony do dnia 31.05.2024 r.

Odznaka przyznawana jest każdemu członkowi, byłemu członkowi oraz przyjacielowi ZHR, który spełnia wymagane kryteria. Szczegóły dotyczące odznaki My z Wami znajdują się w uchwale Naczelnictwa z 20 lutego 2024.

Wnioski o przyznanie odznaki przyjmowane są do dnia 31.05.2024 r. za pośrednictwem ankiety.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger