Fundraiser ZHR – oferta pracy

Anna Malinowska30 maja 20245min474
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej szuka fundraisera, który zajmie się pozyskiwaniem środków na naszą działalność, przede wszystkim ze źródeł pozagrantowych.
Oferta pracy

Fundraiser ZHR


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – wiodąca organizacja wychowawcza w Polsce z ponad 20 tysiącami aktywnych harcerek i harcerzy – szuka fundraisera, który zajmie się pozyskiwaniem środków na naszą działalność, przede wszystkim ze źródeł pozagrantowych. Szukamy osoby, która nie boi się uczyć, ma własne zdanie i wysoką motywację do pracy, a także rozumie i przyjmuje cele systemu wychowawczego ZHR oraz wartości, na których się ten system opiera.

Do zadań fundraisera ZHR należeć będzie:

 • nawiązywanie, utrzymywanie i dbanie o relację z darczyńcami ZHR (indywidualnymi oraz instytucjonalnymi),
 • tworzenie narzędzi fundraisingowych i zarządzanie nimi,
 • projektowanie i realizacja kampanii fundraisingowych,
 • wsparcie jednostek ZHR w ich działaniach związanych z pozagrantowym pozyskiwaniem funduszy,
 • realizacja innych zadań wynikających ze strategii fundraisingu ZHR.

Od Kandydatki lub kandydata oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia w fundraisingu pozagrantowym,
 • znajomości podstawowych narzędzi pracy fundraisera, szczególnie tych cyfrowych,
 • dużej samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych, w szczególności łatwości w nawiązywaniu i budowaniu relacji,
 • wysokiego poziomu etyki pracy oraz poczucia odpowiedzialności za organizację,
 • swobody w posługiwaniu się pakietem MS Office i innymi podstawowymi narzędziami IT, a także otwartości na nowe technologie, 
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. B2 oraz (optymalnie, choć niekoniecznie) prawa jazdy.

Ze swojej strony oferujemy:

 • sprzyjające warunki rozwoju zawodowego: wielki potencjał fundraisingowy naszej organizacji, sporo nisko wiszących owoców, dużą podmiotowość i elastyczność oraz pracę w stymulujących i kreatywnych zespołach,
 • wyjątkową satysfakcję z pracy, opartą o wagę, misyjność i jakość pracy ZHR oraz naszej służby dla społeczeństwa,
 • adekwatne warunki finansowe (wynagrodzenie brutto na umowie o pracę w widełkach od 6 do 9 tys. złotych),
 • atrakcyjne miejsce (centrum Warszawy) i odpowiednie narzędzia pracy.

Chętnie zatrudnimy byłą instruktorkę lub byłego instruktora ZHR, lub inne osoby mające doświadczenie liderskie w organizacjach pozarządowych. Nie jest to jednak wymaganiem postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy o wysłanie CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) oraz krótkiego listu motywacyjnego do 12 czerwca na adres: [email protected].

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger