Dla Mediów

Naczelnictwo ZHR powołało Wydział komunikacji ZHR w którego skład wchodzą: Rzecznik prasowy ZHR, Rzecznicy Okręgów, Zespół Nowych Mediów, Zespół Foto-Wideo.
Rzecznik Prasowy ZHR

Adam Paczyna

Pochodzi z Bytomia, związany z Okręgiem Górnośląskim. Rzecznik prasowy ZHR od 2022 roku. Służę pomocą i informacją we wszystkich kwestiach dotyczących współpracy z mediami.
[email protected]781-196-028


Szefowa Wydziału Komunikacji ZHR

Ania Malinowska

Urodzona w Częstochowie w 1984 r., związana z Radomskim Hufcem Harcerek. Obecnie członkini Naczelnictwa ZHR. Rzecznik prasowy ZHR do 2017 roku. Służę pomocą i informacją we wszystkich kwestiach dotyczących ZHR.
[email protected]509-790-759

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger