Strategia

Rozpoczynamy prace nad strategią ZHR do roku 2025.

DLACZEGO?

Wola planowania naszego rozwoju w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja wynika z rozmów na Zjeździe ZHR, ze stosownej zjazdowej uchwały oraz decyzji Naczelnictwa. Prace będą się odbywały w dwóch oddzielnych wątkach. Pierwszy z nich dotyczy obszaru wartości i idei, a koordynuje go hm. Agata Nowacka z ramienia Rady Naczelnej. Drugi dotyczy wymiaru organizacji (ludzie, zasoby, procesy itd.), a koordynują go hm. Magdalena Ryniak oraz phm. Wojciech Przybylski z ramienia Naczelnictwa.


GRUPY TEMATYCZNE

Grupy tematyczne – właściwe dla wyzwań rozwojowych przed którymi stoi ZHR – zdefiniuje ostatecznie ankieta, czyli wszystkie instruktorki oraz instruktorzy. 


KIEDY?

Prace już się rozpoczęły. Zasadnicza część warsztatowa trwać będzie między marcem a majem 2022, zaś całość procesu zakończy się na zapowiedzianym już Zjeździe Nadzwyczajnym jesienią 2022.


CHCESZ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

 1. Wypełnij ankietę. 
 2. Zgłoś się do grup tematycznych, kiedy tylko będą ruszały warsztaty. 
 3. Jeśli masz doświadczenie z facylitacji procesów ko-kreacyjnych, albo w moderacji warsztatów a facylitacji chciałbyś się nauczyć, zgłoś się już teraz na [email protected].

FAQ DO STRATEGII ZHR

 • Nie jesteśmy wojskiem ani korpo – po co nam ta strategia? Plany pracy sprawdzają się od ponad 100 lat i teraz przestały?
 • W całej tej dyskusji dookoła strategii pojawi się dużo pseudokorporacyjnej nowomowy; macie jakieś kompleksy na tym tle? Przecież mamy piękny polski język oraz precyzyjne sformułowania harcerskie? Po co robić placki ziemniaczane z cukrem.
 • ZHR jest organizacją wodzowską, bo tak stanowi metoda. Dlaczego chcecie żeby kilka tysięcy członków organizacji pisało jakiś dokument? Dlaczego nie zrobią tego harcmistrzowie i harcmistrzynie w swoim gronie?
 • A gdzie w tym wszystkim miejsce na naszą metodę?
 • A gdzie w tym wszystkim miejsce na nasz program?
 • A gdzie w tym wszystkim miejsce na naszą tożsamość?
 • A gdzie w tym wszystkim miejsce na Boga?
 • ZHR nie jest zwykłą organizację pozarządową, nie jest zwykłym NGOsem!
 • Tyle lat radziliśmy sobie świetnie bez strategii i teraz nagle jej potrzebujemy? Po co? Musimy inwestować w drużyny i drużynowych, a nie kolejne formy centralizacji Związku.
 • A nie moglibyśmy tego jakoś bardziej po harcersku załatwić?
 • My mamy już swoje ustalenia na poziomie okręgu/chorągwi, a i tak było trudno. Po co robić coś na jeszcze wyższym poziomie.
 • Jak mówi stare przysłowie – z dużej wysokości to tylko orzeł zobaczy mysz. Po co robicie tak wysokopoziomowy dokument?
Nie jesteśmy wojskiem ani korpo – po co nam ta strategia? Plany pracy sprawdzają się od ponad 100 lat i teraz przestały?

Plany pracy są super, szczególnie te dobrze przygotowane i konsekwentnie realizowane. Właśnie dlatego potrzebujemy wieloletniego planu pracy (= strategii) dla całego Związku. W mniejszych jednostkach – np. drużynach, może nawet chorągwiach – łatwej planować w krótszej perspektywie, bo są mniej złożone i bardziej elastyczne – zwinne. Związek jest na to za duży. Ale mniejszym jednostkom również warto polecić planowanie wieloletnie, poza rocznymi planami pracy, bo to się nie wyklucza, a wzmacnia.

Planowanie strategiczne nie jest cechą ani wojska ani korporacji. Strategiczne planowanie rozwoju jest domeną także organizacji pozarządowych, wspólnot religijnych, miast, województw, krajów, organizacji międzynarodowych, ruchów społecznych, producentów gier, sprzedawców online, większych kanałów na Youtube, wydawców książek, instytucji kultury i wielu, wielu innych.

W całej tej dyskusji dookoła strategii pojawi się dużo pseudokorporacyjnej nowomowy; macie jakieś kompleksy na tym tle? Przecież mamy piękny polski język oraz precyzyjne sformułowania harcerskie? Po co robić placki ziemniaczane z cukrem.

Słowa są nośnikiem informacji. Tam, gdzie to możliwe i pomocne, będziemy starali się nie stosować żadnej nowomowy. Jednak nic na siłę, bo niektóre rzeczy czy metody po prostu nazywają się tak, jak nazywają. W końcu plany pracy piszemy na “komputerach” czy “laptopach” a nie “mózgach elektronowych” i nikomu z tego powodu rogatywka z głowy nie spada.

Te dwa światy bardzo mocno się przenikają i czerpią z siebie wzajemnie – trochę jak kisiel z sokiem. Opisują innymi słowami te same procesy, działania czy zachowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wiedząc jak mówią na to korposzczury doczytać się czy doszkolić, bo słownictwo branżowe się przenika. Dla biologa za namiotem pohukuje Bubo bubo – dla oboźnego to puchacz zwyczajny.

ZHR jest organizacją wodzowską, bo tak stanowi metoda. Dlaczego chcecie żeby kilka tysięcy członków organizacji pisało jakiś dokument? Dlaczego nie zrobią tego harcmistrzowie i harcmistrzynie w swoim gronie?

Zrobią, ale w swoim gronie. Bardzo szanujemy harcmistrzynie, harcmistrzów, Harcerki Rzeczypospolitej i Harcerzy Rzeczypospolitej. Chcemy jednak, żeby w pracy nad strategią wybrzmiały różne punkty widzenia, różne bagaże umiejętności i doświadczenia. Stąd zapraszamy do współpracy wszystkie instruktorki i wszystkich instruktorów, a chwilami będziemy rozmawiali w jeszcze szerszym gronie. Świadomie przyjęliśmy oddolny model pracy oparty na tworzenie wspólnotowym (“kokreacji”), bo wiemy że się on dobrze sprawdza, również w ZHR zresztą.

A gdzie w tym wszystkim miejsce na naszą metodę?

Wszędzie. Potrzebujemy strategii w dużej mierze po to, żeby dzięki większej efektywności w wymiarze organizacyjnym ZHR mieć więcej czasu i uwagi na metodę harcerską. Strategia jest elementem profesjonalizacji ZHR. Profesjonalizacja ZHR nie oznacza „więcej korpo w harcerstwie”. Jej celem jest „więcej czasu i zasobów na prawdziwe harcerstwo w harcerstwie”. Innymi słowy, strategia ma dać narzędzia i zasoby do większej efektywności metod oraz programu wychowawczego ZHR, a nie te metody oraz program zastąpić.

A gdzie w tym wszystkim miejsce na nasz program?

Wszędzie. Potrzebujemy strategii w dużej mierze po to, żeby dzięki większej efektywności w wymiarze organizacyjnym ZHR mieć więcej czasu i uwagi na metodę harcerską. Strategia jest elementem profesjonalizacji ZHR. Profesjonalizacja ZHR nie oznacza „więcej korpo w harcerstwie”. Jej celem jest „więcej czasu i zasobów na prawdziwe harcerstwo w harcerstwie”. Innymi słowy, strategia ma dać narzędzia i zasoby do większej efektywności metod oraz programu wychowawczego ZHR, a nie te metody oraz program zastąpić.

A gdzie w tym wszystkim miejsce na naszą tożsamość?

Jak wyżej, przy czym prace nad strategią mają również swój wątek tożsamościowy. Są one realizowane oddzielnie, żeby nie kanibalizowały się wzajemnie, ale spotkają się na Zjeździe Nadzwyczajnym. Obszar tożsamości, wartości i idei jest fundamentalny.

A gdzie w tym wszystkim miejsce na Boga?

Jak zawsze wszędzie, przede wszystkim w sercu i w modlitwie. Jeśli wolą instruktorek oraz instruktorów będzie np. rozwój modelu opieki duszpasterskiej w ZHR, tylko się ucieszymy.

ZHR nie jest zwykłą organizację pozarządową, nie jest zwykłym NGOsem!

To prawda, nie jesteśmy zwykłym NGO. Z szacunkiem dla innych organizacji możemy chyba nawet napisać, że jesteśmy czymś więcej. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy NGO. To jak z definicją instruktorów i tematem pozytywnej motywacji vs. “służby pełnej poświęcenia”. Nie lubimy określania nas słowem “wolontariusze”, bo jesteśmy kimś więcej niż wolontariuszami. Bycie kimś więcej nie oznacza jednak, że jako osoby poświęcające swój wolny czas dla kogoś innego (jak wszyscy wolontariusze) nie powinniśmy dbać o siebie nawzajem, doceniać naszej pracy etc. Wręcz przeciwnie: powinniśmy ją tym bardziej doceniać. 

Tyle lat radziliśmy sobie świetnie bez strategii i teraz nagle jej potrzebujemy? Po co? Musimy inwestować w drużyny i drużynowych, a nie kolejne formy centralizacji Związku.

Strategia budowana w formule oddolnej nie jest formą centralizacji Związku. Jest modelem większego zbliżenia pracy struktury całego Związku, w tym Władz Naczelnych, do codzienności instruktorów liniowych. Ocenę, czy radziliśmy sobie świetnie bez strategii zostawiamy Szanownym Czytelnikom, ale nawet jeżeli ktoś ocenia kondycję ZHR jako bardzo dobrą w każdym wymiarze, to ciągłe doskonalenie jest zdecydowanie zgodne z duchem harcerskiego wychowania. 

A nie moglibyśmy tego jakoś bardziej po harcersku załatwić?

W sensie, że przy ognisku z gitarą? Poza pandemią nic nie stoi nie przeszkodzie, żeby pracować warsztatowo przy ognisku z gitarą. Chwilami przydadzą się stoły, ale możemy je zbić z żerdzi i desek. Jak kto lubi.

My mamy już swoje ustalenia na poziomie okręgu/chorągwi, a i tak było trudno. Po co robić coś na jeszcze wyższym poziomie.

To świetnie. Podzielcie się proszę ich szczegółami i rezultatami na warsztatach strategicznych. Jednym z ramowych założeń procesu strategicznego jest częstsze dzielenie się wiedzą, łamanie silosów, wychodzenie z banieczek informacyjnych i wyższa synergia działania w różnych wymiarach ZHR. Jeśli czujecie, że macie coś wartościowego, podzielcie się z innymi.

Jak mówi stare przysłowie – z dużej wysokości to tylko orzeł zobaczy mysz. Po co robicie tak wysokopoziomowy dokument?

Żeby zwiększyć jakość, skuteczność i efektywności ZHR jako całości: czyli pomóc wszystkim, od orłów po myszy. Małymi organizacjami łatwiej zarządzać bez spisanej strategii, w dużej skali nie jest to możliwe, dlatego duże organizacje częściej planują na tym poziomie. ZHR jest dużą, a nawet bardzo dużą organizacją.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger