Informacja dla komendantów AL Okręgu Łódzkiego

Barbara Sobieska31 maja 20141min20288

W związku z wejściem w życie w dniu 26 maja 2014r. nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wprowadzającej wymóg posiadania przez kandydatów na funkcje wychowawców i komendantów (kierowników) obozów, zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, każda w/w osoba musi posiadać takie zaświadczenie. Jest ono obowiązkowe już przy zgłoszeniu AL do kuratorium.

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1047-inormacja-dla-organizatorow-wypoczynku

Poniżej link ze wzorem wniosku, terminem i miejscem składania/odbierania dokumentów.​

​ http://lodz.sr.gov.pl/index.php?id=296

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger