1,5% dla ZHR

Przekaż 1,5% podatku na Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

OD 2022 ROKU 1,5% ZAMIAST 1% PODATKU


W efekcie zmian w przepisach na 2022 r. (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.). Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały rok).


JAK PRZEKAZAĆ?


Aby wesprzeć ZHR wystarczy, że w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce podasz dane naszej Organizacji tj. nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.


ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

KRS 0000057720


By wpłata trafiła do konkretnej drużyny, hufca, czy szczepu, należy w rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY podać właściwy KOD JEDNOSTKI. O taki kod należy zapytać bezpośrednio harcerkę lub harcerza, którzy zarządzają daną jednostką.

Informacji o kodach jednostek udzielają właściwe Okręgi ZHR, których wykaz znajduje się na TU.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Kto przekazuje 1,5%?
  • Czy mogę wskazać konkretny cel, na który przekazuję swój 1%?
  • Czy na jednym formularzu PIT mogę przekazać swój 1,5% więcej niż jednej organizacji?
  • Czy emeryt lub rencista może przekazać 1,5%?
  • Czy 1,5% jest darowizną?
Kto przekazuje 1,5%?

W deklaracji podatkowej wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz ZHR.

Faktycznie 1,5% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Czy mogę wskazać konkretny cel, na który przekazuję swój 1%?

Tak, służy do tego rubryka „Informacje uzupełniające” w formularzach PIT. By część podatku trafiła do konkretnej drużyny, hufca, czy szczepu, należy w TEJ rubryce podać właściwy KOD JEDNOSTKI. O taki kod należy zapytać bezpośrednio harcerkę lub harcerza, którzy zarządzają daną drużyną, hufcem, szczepem czy chorągwią.

Czy na jednym formularzu PIT mogę przekazać swój 1,5% więcej niż jednej organizacji?

Nie. Jeżeli natomiast wypełniasz więcej niż jeden formularz PIT (np. jeden w związku z przychodami z pracy, jeden w związku z dochodami z papierów wartościowych), możesz przekazać 1.5% z każdego formularza na inną organizację.

Czy emeryt lub rencista może przekazać 1,5%?

Tak, ma nawet dwie możliwości. Może samodzielnie wypełnić PIT–37 na podstawie PIT–u, który przysyła ZUS, albo po prostu wypełnić specjalny PIT (PIT–OP), w którym wskaże jakiej organizacji pożytku, chce przekazać 1,5%.

Czy 1,5% jest darowizną?

1,5% to nie darowizna! Przekazując 1,5% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skarbu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger