Rada Naczelna

Rada Naczelna jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, której głównym celem jest nadzorowanie pracy Związku. Poza tym powołuje członków Naczelnictwa, uchwala regulamin władz naczelnych, dokonuje interpretacji Statutu, uchwala budżet i zatwierdza bilans Związku, a także tworzy i likwiduje Okręgi.

CZŁONKOWIE RADY NACZELNEJ


Członkowie z urzędu:

 1. hm. Karol Siergiej – Przewodniczący ZHR
 2. hm. Justyna Kralisz – Naczelniczka Harcerek
 3. hm. Michał Markowicz – Naczelnik Harcerzy

Członkowie z wyboru:

 1. hm. Katarzyna Bieroń
 2. hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 3. hm. Michał Butkiewicz
 4. hm. Artur Dryjer
 5. phm. Piotr Dudziński
 6. hm. Rene Karkocha
 7. hm. Maciej Karmoliński
 8. hm. Urszula Kret
 9. hm. Marcelina Koprowska
 10. hm. Anna Malinowska
 11. hm. Magdalena Masiak
 12. hm. Agata Nowacka
 13. hm. Grzegorz Nowik
 14. hm. Adam Paczyna
 15. hm. Dominika Romanowicz
 16. phm. Barbara Sobieska

Przewodniczący Zarządów Okręgów:

 1. hm. Błażej Nycz – Okręg Górnośląski,
 2. hm. Izabela Szkiłondź – Okręg Łódzki,
 3. hm. Krzysztof Wójtowicz – Okręg Małopolski,
 4. phm. Karolina Pszczolińska – Okręg Pomorski,
 5. hm. Urszula Pastwa – Okręg Podkarpacki,
 6. phm. Maciej Sułek – Okręg Staropolski,
 7. hm. Mateusz Surowski – Okręg Dolnośląski,
 8. phm. Piotr Malewski – Okręg Wielkopolski,
 9. ks. phm. Łukasz Gąsiorowski – Okręg Północno-Zachodni,
 10. phm. Karol Wojtaszek – Okręg Lubelski,
 11. hm. Alicja Rygier-Brzezińska – Okręg Mazowiecki,
 12. phm. Dawid Grabowski – Okręg Kujawsko-Pomorski.

Kontakt z Radą Naczelną

Sekretarz RN hm. Ewa Borkowska-Pastwa
mail: [email protected]

KOMISJE RADY NACZELNEJKOMISJA

STATUTOWO-REGULAMINIWA


 • SKŁAD KOMISJI
 • POSIEDZENIA KOMISJI
SKŁAD KOMISJI
 1. hm. Maciej Karmoliński – przewodniczący komisji
 2. hm. Karol Siergiej
 3. hm. Michał Butkiewicz
 4. hm. Urszula Kret
 5. hm. Mateusz Surowski
 6. phm. Karol Wojtaszek
POSIEDZENIA KOMISJI

25.10.2021 r.


KOMISJA

FINANSOWO-GOSPODARCZA


 • SKŁAD KOMISJI
 • POSIEDZENIA KOMISJI
SKŁAD KOMISJI
 1. phm. Piotr Dudziński – przewodniczący komisji
 2. hm. Michał Butkiewicz
 3. hm. Artur Dryjer
 4. hm. Rene Karkocha
 5. hm. Maciej Karmoliński
 6. phm. Piotr Malewski
 7. phm. Karolina Pszczolińska
 8. hm. Dominika Romanowicz
 9. hm. Alicja Rygier- Brzezińska
POSIEDZENIA KOMISJI

28.10.2021 r.


KOMISJA

DS. STRATEGICZNYCH


 • SKŁAD KOMISJI
 • POSIEDZENIA KOMISJI
SKŁAD KOMISJI
 1. hm. Magdalena Masiak – przewodnicząca komisji
 2. hm. Katarzyna Bieroń
 3. hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 4. hm. Marcelina Koprowska
 5. hm. Agata Nowacka
 6. hm. Grzegorz Nowik
 7. hm. Błażej Nycz
 8. hm. Dominika Romanowicz
 9. phm. Maciej Sułek
 10. hm. Adam Paczyna
POSIEDZENIA KOMISJI

26.10.2021 r.KOMISJA

DS. PROGRAMOWO-HISTORYCZNYCH


 • SKŁAD KOMISJI
 • POSIEDZENIA KOMISJI
SKŁAD KOMISJI
 1. hm. Grzegorz Nowik – przewodniczący komisji
 2. hm.Ewa Borkowska-Pastwa
 3. hm. Piotr Grądziel
 4. hm. Justyna Kralisz
 5. hm. Urszula Kret
 6. phm. Barbara Sobieska
 7. hm. Izabela Szkiłońdź
 8. phm. Zofia Węgrzyn
 9. hm. Krzysztof Wójtowicz
POSIEDZENIA KOMISJI

2.11.2021 r.


KOMISJA

DS. KOMUNIKACJI


 • SKŁAD KOMISJI
 • POSIEDZENIA KOMISJI
 • PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ
 • KONTAKT
SKŁAD KOMISJI
 1. hm. Anna Malinowska – przewodnicząca komisji
 2. hm. Magdalena Masiak
 3. phm. Barbara Sobieska
 4. phm. Karolina Pszczolińska
 5. hm. Adam Paczyna
 6. phm. Piotr Malewski
 7. ks.phm. Łukasz Gąsiorowski
POSIEDZENIA KOMISJI
 • 29.10.2021 r. – wybór przewodniczącej komisji, prezentacja zakresu działania i struktury Wydziału Komunikacji, dyskusja nad zakresem planowanych działań, ustalenie zakresu prac do kolejnego posiedzenia komisji.
 • 16.11.2021 r. – podsumowanie dotychczasowych działań, prezentacja planów Wydziału Komunikacji, omówienie zaplanowanych prac komisji, ustalenie terminu na wnoszenie uwag do dokumentów, ustalenie zakresu prac do kolejnego posiedzenia komisji.
 • 9.12.2021 r. – podsumowanie pracy nad dokumentem, ustalenie planu działania związanego z obszarem organizacyjnym.
KONTAKT

Anna Malinowska
mail: [email protected]
tel. 509-790-759


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger