Ostatnie pożegnanie hm Ryszarda Brykowskiego

Barbara Sobieska11 sierpnia 20172min511

W dniu 10.08 br. na Powązkach Wojskowych pożegnaliśmy druha hm Ryszarda Brykowskiego. Po Mszy św. odprowadzali Druha na „wieczną wartę” Rodzina, przyjaciele i współpracownicy, a wśród nich harcerscy instruktorki i instruktorzy oraz członkowie władz ZHR różnych kadencji.

Wspomnienie

Harcmistrz Ryszard Brykowski…

Kiedy w 1981 r. powstawała pierwsza w PRL w pełni niezależna organizacja harcerska – Niezależny Ruch Harcerski – tworzącym ją młodszym instruktorom wsparcia udzieliło trzech wybitnych uczonych: profesorowie Andrzej Janowski, Tomasz Strzembosz i Ryszard Brykowski. Wsparli nas swym doświadczeniem, swoją wiedzą, swoim autorytetem.

Osiem lat później, w roku 1989 Ryszard Brykowski u boku Tomasza Strzembosza włączył się w organizowanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ale Ryszard był nie tylko wiceprzewodniczącym ZHR – był także pierwszym przewodniczącym Kapituły Harcmistrzowskiej. Był tym, któremu w początkach organizacji powierzono nominowanie najważniejszych instruktorów-wychowawców: harcmistrzów. Bo on był właśnie mistrzem harcerstwa.

Można do scharakteryzowania Ryszarda użyć trzech słów, które widnieją na ramionach harcerskiej lilijki, słów, które znajdują się na harcerskich sztandarach, także na obecnym tu dziś sztandarze ZHR: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Ryszard rozumiał te słowa i całym życiem pracował dla wartości, które one oznaczają.

Harcmistrz, to dla nas wielkie słowo, oznaczające wielką odpowiedzialność. Ryszard Brykowski był takim właśnie wielkim człowiekiem i swym przykładem uczył nas, jak tej odpowiedzialności podołać.

[MF, Powązki, 10 VIII 2017]

 

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger