XVI Zjazd ZHR

Anna Malinowska16 grudnia 20171min1300

Na podstawie § 17 ust. 5 Statutu ZHR oraz § 7 ust. 1 „Regulaminu wyborczego ZHR” z dnia 26 listopada 2005 r., zatwierdzonego uchwałą Rady Naczelnej ZHR nr 77/2 z późniejszymi zmianami, Naczelnictwo ZHR zwołało w dniach 14-15.04.2018 r. w Warszawie XVI Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zarządzone zostały wybory delegatek i delegatów na XVI Zjazd ZHR.

Powołano Komisję Wyborczą Związku w składzie:
hm. Monika Jaskuła- Przewodniczący
hm. Anna Malinowska – Sekretarz
phm. Jacek Łuczak – Członek


Do Zjazdu ZHR pozostało:

dys : hrs : min : sec

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger