List Przewodniczącego ZHR po śmierci Pawła Adamowicza

Barbara Sobieska15 stycznia 20193min3937

Druhny i Druhowie

Paweł Adamowicz zmarł z ran zadanych mu, gdy wypełniał obowiązki służbowe Prezydenta Gdańska.

Wielu starszych instruktorów znało go z czasów, gdy w maju 1988 roku przewodził studenckiemu strajkowi solidarnościowemu na Uniwersytecie Gdańskim, a nasza studencka grupa instruktorek i instruktorów Ruchu Harcerskiego uczestniczyła w nim i wspierała go z zewnątrz. „Nasze” jabłka bardzo mu smakowały…

Potem tych spotkań było wiele. Od powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przez Zjazd w Gdańsku w 2014 roku, którego był gościem honorowym, aż po ostatnie spotkanie 1 września 2018 roku na Westerplatte, gdzie braliśmy udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po złożeniu wieńców, jako gospodarz uroczystości, podszedł do nas, przywitał się i chwilę porozmawiał. Był bezpośredni i serdeczny, uśmiechnięty – takim go zapamiętaliśmy…

Zawsze mogliśmy liczyć na Niego, a On mógł liczyć na nas.

Jego tragiczna śmierć oraz okoliczności tej śmierci napełniają nas żalem i budzą refleksję.

Żalem, ponieważ osierocił rodzinę i społeczeństwo, ale także dlatego, że – niezależnie od motywów sprawcy – samo zabójstwo jest przejawem zła, któremu wszyscy powinniśmy się przeciwstawiać.

Budzą refleksję, ponieważ kształtujemy młodych ludzi w duchu służby, mając nadzieję, że wielu z nas podejmuje ją i będzie podejmować w służbie publicznej – samorządowej, rządowej czy państwowej, a służba ta wiąże się z różnymi wyzwaniami, w tym także – jak pokazuje doświadczenie – konieczności stawienia czoła złu.

Wydarzenia te budzą refleksję również z tego powodu, że – niezależnie od motywów sprawcy – mord ten jest przejawem nienawiści, sprzecznej z naszą ideą braterstwa i miłości bliźniego. Ale przejawem nienawiści może być nie tylko zamach na życie ludzkie, ale również – jakże często – słowa, gesty, i innego rodzaju działania.

Przeciwstawiajmy się złu, wystrzegajmy się nienawiści …

Czuwaj !

Przewodniczący ZHR

Hm Grzegorz Nowik HR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger