Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie 2020

Barbara Koc17 grudnia 20206min518
Wyjątkowa służba harcerek i harcerzy na Kresach Wschodnich, w tym roku, jest szczególnie potrzebna. Cztery najdzielniejsze autokary ruszyły na Akcję Paczka!

Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie to projekt realizowany przez harcerki i harcerzy ZHR nieprzerwanie od 1996 r. Co roku nasze działania są skierowane do najbiedniejszych rodzin Białorusi i Ukrainy. Obecnie z uwagi na epidemię koronawirusa ma szczególne znaczenie, najbiedniejsi, w dobie powszechnego kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią, znajdą się w sytuacji szczególnie tragicznej i potrzebują naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek w ubiegłych latach.W ramach akcji członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej organizują zbiórki żywności w swoich środowiskach lokalnych (parafie, szkoły, uczelnie wyższe, grupy nieformalne). Przed Świętami Bożego Narodzenia z zebranych darów przygotowywane są paczki, które zawożone są do środowisk Polskich na terenie Ukrainy i Białorusi.Najważniejszą częścią Akcji Paczka jest wyjazd na Wschód z wcześniej przygotowanymi przez siebie paczkami. Harcerze i harcerki osobiście dostarczają paczki do domów najbardziej potrzebujących rodzin. Co roku spotkania z Polakami połączone były ze składaniem świątecznych życzeń, łamaniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd oraz rozmową w języku polskim. Spotkania te są niezwykle ważne zarówno dla odwiedzających jak i odwiedzanych. Oprócz pomocy materialnej w postaci paczki nasi rodacy dostają również poczucie, że są ludzie którzy o nich pamiętają pomimo, że dziś nie mieszkają na terenie Polski. Działania Akcji Paczka budują poczucie przynależności do narodu polskiego bez względu na miejsce zamieszkania i podtrzymują więzi z Polakami poza granicami naszego kraju.Lokalni koordynatorzy poszczególnych wyjazdów współpracują z organizacjami polskimi i parafiami, które pomagają tworzyć listy domów do odwiedzenia. W bezpośrednim dotarciu do rodzin pomaga miejscowa młodzież oraz miejscowe organizacje harcerskie. W tym roku pandemia wymagała zmiany formy Akcji Paczka, a tak ważne, wspólne spotkania ze względów bezpieczeństwa i troski o siebie nawzajem nie mogą się odbyć. Mimo wszystko pragniemy osobiście przekazać zebrane dary, przekazując paczki w możliwie jak najbardziej bezkontaktowy sposób.

W tym roku w Akcji Paczka biorą udział 4 autokary, które zachowując wzmożone środki bezpieczeństwa pojadą na Kresy Wschodnie, aby podtrzymywać więzi z Polakami poza granicami kraju i przekazać przygotowane paczki. W tym roku, ta wyjątkowa służba, jest szczególnie potrzebna.


*Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger