Ograniczenie w działalności jednostek ZHR

Anna Malinowska28 marca 20213min762
Naczelnictwo ZHR postanowiło dostosować działalność Związku do apeli specjalistów zajmujących się zwalczaniem epidemii, wzywających do maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów w najbliższym czasie.

Druhny i Druhowie,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i kolejnym raportem stwierdzającym ponad 30 tys. zakażeń wirusem SARS-Cov-2, Naczelnictwo ZHR postanowiło dostosować działalność Związku do apeli specjalistów zajmujących się zwalczaniem epidemii, wzywających do maksymalnego ograniczenia bezpośrednich  kontaktów w najbliższym czasie. Pomimo braku zmian w przepisach, dotyczących działalności organizacji harcerskich, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu czasowych ograniczeń w działalności ZHR.

Dlatego zgodnie z uchwałą z 27.03.2021 r. nr 406/3 podjęto ograniczenia dotyczące:

1) Wstrzymania organizacji zbiórek obejmujących działania bezpośrednie jednostek ZHR.

2) Podejmowania przez władze naczelne i terenowe działań służbowych w miarę możliwości wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (on-line), z wyłączeniem działań wymagających bezpośredniego kontaktu uczestników.

Wszystkie jednostki organizacyjne Związku powinny dostosować się do nowych ograniczeń do końca niedzieli 27.03.2021 r., co oznacza, że zbiórki zaplanowane na bieżący weekend mogą się odbyć według dotychczasowych zasad.

Nowe ograniczenia będą obowiązywały do piątku 9 kwietnia 2021 r. Informujemy, że Naczelnictwo nie planuje utrzymania nowych zasad po tym dniu, co oznacza automatyczny powrót do dotychczasowych regulacji od 10 kwietnia 2021 r.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie w 100% zagwarantować, że tak się stanie, jednakże nie mamy planów dalszego utrzymywania nowych ograniczeń. Będziemy na bieżąco analizować rozwój sytuacji pandemicznej.

Jednocześnie informujemy, że nie została ograniczona działalność Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR. Zachęcamy do podjęcia służby w Pogotowiu, gdyż w tym trudnym czasie  jest to naturalne miejsce służby dla harcerek i harcerzy.

Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR


Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 406/3 z 27.03.2021

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger