Odszedł na wieczną wartę Kapelan ks. Marek Gładki

Barbara Sobieska31 października 20212min228
27.10 odszedł ksiądz Marek Gładki - od najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną – był drużynowym 7. Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, następnie instruktorem, a potem przez wiele lat – kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Pełnił posługę kapłańską w Polsce, na Pomorzu (był wikarym w Luzinie), jednak zdecydował się na powrót do ukochanego Wilna.

Ksiądz Marek był szczególnie zaangażowany w pracę z młodzieżą, organizacjami społecznymi – zawsze miał czas dla innych, angażował się w organizację pielgrzymek, był wzorem prawości, uczciwości i służby. Dobrze znany w środowisku harcerskim, jak podkreślają osoby, które znały Kapelana – „w jego sercu i oczach łatwo można było dostrzec obraz Boga, któremu poświecił całe swoje życie”.

Ostatnie pożegnanie ks. Marka Gładkiego odbyło się w piątek, 29 października, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu od godz. 15, pochówek w sobotę, 30.10.
Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów…

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…. CZUWAJ!
Naczelnictwo ZHR i przyjaciele składają całej Rodzinie i Najbliższym ks. Marka, szczere wyrazy współczucia.

Foto: http://www.wilnoteka.lt/

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger