CZUWAJĄC – na pomnik ŚP hm. Marii Furmanek

Barbara Sobieska9 grudnia 20215min72
Zbieramy jako wychowankowie Niezwykłej Druhny Marysi.

Druhna Marysia była jedną z najwybitniejszych postaci powojennego harcerstwa na Opolszczyźnie, filarem środowiska IV Szczepu, a później ZHR w Opolu. Zmarła w rocznicę aresztowania Rudego, którego postać przybliżała wielu pokoleniom harcerek i harcerzy a która była dla niej, obok Kamyka, Orszy, Zośki i Alka rzeczywistym drogowskazem życiowym. Poświęciła życie harcerstwu i wychowywaniu kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Założycielka KIHAM w Opolu, aktywny członek Rady Porozumienia KIHAM, aktywnie włączyła się w działalność ruchu żeńskiego po powstaniu ZHR. Odznaczona w 2009 r. przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem Polonia Restituta za swoją pracę instruktorską. W 2018 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odznaczył druhnę Marię Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Urodziła się 4 października 1932 roku w Trzcinicy w powiecie jasielskim. Jako dziecko przeżyła grozę II wojny światowej. Niewiele wiadomo o jej domu rodzinnym i rodzicach. Po wojnie ochotniczo zgłosiła się do służby junackiej. W okresie PRL pracowała fizycznie w opolskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.

Od chwili, kiedy w wieku lat 13 włożyła harcerski mundur, nie rozstawała się z nim do końca życia. Pełniła wiele funkcji wychowawczych. Była szczepową, wielokrotnie drużynową opolskich drużyn harcerskich i gromad zuchowych, oboźną, komendantką obozów, organizatorką prac komisji historycznej hufca, członkinią wielu kapituł na stopnie harcerskie i instruktorskie, opiekunką wielu prób.

Historia harcerstwa, a zwłaszcza Szarych Szeregów była jej pasją. Wielu ze swych żyjących szaroszeregowych bohaterów, jak Kamyka, Orszę, Śwista, Józefa Piątkowskiego, Zdzisławę Bytnar i wielu innych znała osobiście. Wciągnęła do pracy IV Szczepu w Opolu byłego Zośkowca – hm. Stefana Gorgonia, ps. „Kurp”. Razem z hm. Anną i Jerzym Bogaczami doprowadziła do uroczystości wręczenia sztandaru dla IV Szczepu przez Naczelnika Szarych Szeregów – hm. Stanisława Broniewskiego „Orszy w 1980 roku. Była pomysłodawczynią sprawności „Bohater” dla IV Szczepu, a potem Opolskiego Hufca Harcerzy ZHR noszących imię Szarych Szeregów. Przez wiele lat przygotowywała reprezentacje opolskego środowiska do udziału w Rajdach Arsenał, dzięki czemu kilka razy Opolanie byli nagradzani czołowymi miejscami w klasyfikacjach rajdu.

W ramach harcerskiej służby niepokornej działała w Radzie Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Stała się wtedy postacią znaną w całej harcerskiej Polsce.

Stała na straży przedwojennych wartości harcerskich często realizując je w formie szarej służby w swoim środowisku harcerskim. Sama wyznaczała sobie zadania tam, gdzie bywała potrzebna, zdarzało jej się pełnić funkcje magazyniera szczepu, kwatermistrza i inne – kiedy tylko było to potrzebne.

Wychowała wielu instruktorów byłych i czynnych ZHR, w tym nadal kilku pełniących funkcje we Władzach Naczelnych.


LINK DO ZRZUTKI

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger