Komunikat po 154 posiedzeniu Rady Naczelnej ZHR

Barbara Sobieska16 grudnia 20214min133
W dniu 11 grudnia 2021 r. w Warszawie odbyło się 154 posiedzenie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W dniu 11 grudnia 2021 r. w Warszawie odbyło się 154 posiedzenie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 posiedzenie odbywało się w formie hybrydowej – kilkoro członków RN i gości uczestniczyło w spotkaniu zdalnie. Rada Naczelna przyjęła informację Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy na temat działań Naczelnictwa i Głównych Kwater w okresie od września br., w tym dotyczącą Konferencji Organizacji Harcerek „DbaMy”, odbywającej się w dniach 3-5 grudnia 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Złazie ProgramowoMetodycznym Organizacji Harcerzy „Meldunek”, który odbył się w dniach 26-28 listopada 2021 r. w Krakowie oraz spotkań przedstawicieli Naczelnictwa w Ministerstwie Edukacji Narodowej, m.in. związanych z projektem zmian w prawie oświatowym dot. funkcjonowania harcerstwa w szkole.

Komisje RN przedstawiły krótkie sprawozdania z prac w okresie wrzesień- grudzień 2021, poinformowały o dalszych planach pracy Komisji oraz o wybranych Przewodniczących Komisji stałych RN:
Komisji Statutowo-Regulaminowej – hm. Maciej Karmoliński,
Komisji ds. Strategicznych -hm. Magdalena Masiak,
Komisji Finansowo-Gospodarczą, – phm. Piotr Dudziński,
Komisji Programowo-Historyczną–hm. Grzegorz Nowik,
Komisji ds. Komunikacji –hm. Anna Malinowska.

Rada Naczelna przyjęła uchwałę dotyczącą wysokości składek na rok 2022 (pozostawiając ich wysokość na takim samym poziomie jak w 2021 r.) oraz zatwierdziła budżet ZHR na rok 2022. Omawiano także zagadnienia związane ze zbieralnością składek za rok 2021, realizacją budżetu za rok 2021, wydatkowaniem środków z ROHiS w roku 2021 i wysokością środków z ROHiS na rok 2022, a także związane z pozyskanymi przez ZHR w roku 2021 środkami z 1% i w ramach Funduszu Płaskiego Węzła. Rada Naczelna przyjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022. W tajnym głosowaniu RN wybrała na funkcje Skarbnika ZHR hm. Monikę Kobus. Dużo czasu poświęcono omówieniu toczących się od września prac nad strategią ZHR i przygotowaniom do Zjazdu Nadzwyczajnego zaplanowanego na koniec listopada 2022 r. (a poprzedzonego spotkaniami Komisji Harcmistrzyń OH-ek i Komisji Harcmistrzowskiej OH-y oraz wspólną Konferencją Harcmistrzowską w połowie 2022 r.).

Ważnym zagadnieniem było omówienie spraw związanych z Harcerską Akcją Zimową oraz organizacją wyjazdów w czasie tzw. przerwy świątecznej wobec zapowiadanych decyzji rządu dot. ograniczeń w związku z COVID-19. Kolejne posiedzenie Rady Naczelnej zaplanowano w formie wyłącznie stacjonarnej na sobotę 5.03.2022 r. w Warszawie.

Uchwały podjęte na posiedzeniu RN (dostępne dla zalogowanych w @zhr.pl).


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger