„LORD COTBURY, STANISŁAW SEDLACZEK. Harcmistrz Rzeczypospolitej” Marian Miszczuk

Barbara Sobieska18 grudnia 20216min303
Dzięki staraniom i współpracy ZHR i ArchiwumHarcerskie.pl udało się zakończyć prace nad monumentalną biografią jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich w historii – Stanisławie Sedlaczku.

Książka jest przede wszystkim efektem wieloletniej pracy Autora – znanego historyka harcerstwa, hm. Mariana Miszczuka. Tom liczący 430 stron, obejmuje cały życiorys bohatera biografii i zawiera ponad 200 ilustracji, w dużej mierze unikatowych i nigdy nie publikowanych, pochodzących m.in. z archiwum rodziny Sedlaczków, udostępnionego przez jego kustosza hm. Marka Wojdana ze Świebodzina oraz innych archiwów, kolekcjonerów i miłośników historii harcerstwa.Jak wskazuje informacja na okładce – przygotowana przez hm. Marka Popiela, redaktora naczelnego „Skauta” tarnowskiego: „Stanisław Marian Sedlaczek to jeden z ośmiu Harcmistrzów Rzeczypospolitej i najwybitniejszych działaczy ruchu harcerskiego w pierwszym jego trzydziestoleciu. Wstąpił do polskiego skautingu w 1913 roku i pozostał wierny temu ruchowi do tragicznej śmierci w obozie Auschwitz w roku 1941. W latach 1915–1919 był Naczelnikiem Harcerstwa na Rusi i w Rosji i już wtedy stał się dla wielu osób niekwestionowanym autorytetem. W niepodległej Polsce pełnił funkcje Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej ZHP (1919–1921 oraz 1925–1931), wiceprzewodniczącego ZHP (1921–1926) a w czasie okupacji Naczelnika Harcerstwa Polskiego (1939–1941). Jako twórca i wieloletni redaktor „Harcmistrza” oraz „Wiadomości Urzędowych”, a także autor, tłumacz oraz redaktor licznych publikacji dotyczących ruchu harcerskiego wpływał znacząco na kształt harcerstwa męskiego. Stanisław Sedlaczek był postacią wielowymiarową, a przy tym prawdziwym tytanem pracy. Pozostawił kilka ważnych książek, m.in.: Szkoła harcerza, Drogowskaz harcerski, Bibliografia harcerska, Rocznik harcerski 1928, Przeglądy i pokazy harcerskie, Harcerstwo na Rusi i w Rosji, Geneza harcerstwa i skautingu, kilkanaście broszur i kilkadziesiąt artykułów w prasie harcerskiej i pedagogicznej.”Nowe źródła wskazane w książce przez dr. Mariana Miszczuka pozwoliły lepiej opisać losy, dorobek i dzieło Stanisława Sedlaczka. Istotną warstwą informacyjną jest znaczący zestaw ilustracji – w większości nigdy nie publikowanych! Książka doskonale przybliża czytelnikom tę zasłużoną dla Polski i Harcerstwa postać.

Autor jest historykiem specjalizującym się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie w historii Skautingu i Harcerstwa polskiego. Jest autorem szeregu książek biograficznych: Jan Rossman pseudonim „Wacek”, Zbigniew Adolf Heidrich 1899–1983, Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji, Ignacy Płonka i jego system zastępowy, Życie na przekór. Wacław Błażejewski 1902–1986. Jest także autorem kilku haseł w Polskim słowniku biograficznym oraz kilkudziesięciu biogramów zamieszczonych w Harcerskim słowniku biograficznym, t. 2–5.Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wydawca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-87899-26-4, Partner wydania: Fundacja Jakobstaf! ArchiwumHarcerskie.pl; oprawa twarda, kartonowa, str. 430. Redaktor prowadzący: Jarosław Błoniarz; Redakcja i korekta: Katarzyna Onderka; Redakcja techniczna, skład i opracowanie graficzne: Skład Liter | Grafika wydawnicza; Projekt okładki: Dariusz Grochal; Retusz i korekta barw materiału graficznego: Grzegorz Nowak

Książka dostępna także w formie e-booka: ISBN 978-83-87899-27-1 – mobi, ISBN 978-83-87899-28-8 – epub, ISBN 978-83-87899-29-5 – pdf

Pytania w sprawie dystrybucji książki proszę kierować na adres: [email protected]

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger