Wyjazd w 130-tą rocznicę urodzin Generała Andersa – włoskimi śladami „2 Korpusu Armii Polskiej” – udział w uroczystościach 78. rocznicy Bitwy o Monte Cassino

Barbara Sobieska13 kwietnia 20222min394
W dniach 13-22 maja 2022 r. 100 harcerzy ZHR weźmie udział w wyprawie do Włoch upamiętniającej 78 rocznicę Bitwy o Monte Cassino.

Udział  reprezentacji ZHR w obchodach rocznicy Bitwy o Monte Cassino od wielu lat jest wanym punktem działania. Niestety od czasu wybuchu pandemii wyjazd na te ważne uroczystości był utrudniony.

Tegoroczny wyjazd jest organizowany w ramach konkursu w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – zadanie – Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Projekt nosi tytuł: Wyjazd w 130-tą rocznicę urodzin Generała Andersa – włoskimi śladami „2 Korpusu Armii Polskiej” – udział w uroczystościach 78. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.Wartość dofinansowania 55 000 zł

Całkowity koszt zadania: 105 000 zł

Projekt dofinansowany z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger