Adam Paczyna7 czerwca 20223min242
Po trzech latach nieobecności harcerze i harcerki wrócili na Pola Lednickie. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pełnił służbę dla pielgrzymów przyjeżdżających z całej Polski.

W tym roku spotkaliśmy się na Polach po raz dwudziesty szósty,  co więcej,  tegoroczna Lednica była dla nas szczególnie ważna, gdyż był to wielki powrót służby  Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej po trzech latach nieobecności. Przy tej okazji w służbę podczas Spotkania Młodych zaangażowało się ponad 500 harcerek i harcerzy!

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę, ale harcerki i harcerze ZHR na miejscu są już od piątku, aby dobrze przygotować się do uroczystości. Jak co roku zaangażowali się w służby: liturgiczno-honorową, medyczną, porządkową, kwatermistrzowską, łączności i medialną.

Symbolem tegorocznego Spotkania był różaniec z lednickim krzyżem i rybką. Zadaniem Lednicy było przybliżenie modlitwy różańcowej, tak by stała się jeszcze bliższa sercom pielgrzymów. Ten wyjątkowy krzyż nawiązuje do ponadtysiącletniej historii Kościoła na ziemiach polskich.

,,Różaniec zawsze traktowany był jako taka droga. Jeżeli mamy pójść na krańce świata, to czytamy w Ewangelii, że nie zabieramy ani trzosa, ani laski. Warto zabrać nie tylko to, co nas karmi fizycznie, ale też duchowo. Zawsze różaniec był takim symbolem i konkretnym narzędziem do tego, by tej drogi się trzymać. Razem z Maryją, bo ona pokazuje nam na Chrystusa, jak nikt inny.” mówił o. Tomasz Nowak OP

Hasłem tegorocznego spotkania było „Na krańce świata”, które zapraszało do głoszenia Ewangelii w swoich środowiskach.

Na zakończenie Spotkania młodzież zgromadzona na Lednicy przeszła przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Harcerki i harcerze ZHR bramę przekroczyli śpiewając Modlitwę Harcerską. Bramy pól lednickich były otwarte od rana.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lednica.zhr.pl oraz na stronie portalu Facebook.

Fot. Jakub Zakościelny

Lednica 2022 -03 Bartek Malinowski
Lednica 2022 -02 Jakub Zakościelny
Lednica 2022 Jakub Zakościelny-27
Lednica 2022 -16 Jakub Zakościelny
Lednica 2022 -14 Jakub Zakościelny
Lednica 2022 Jakub Zakościelny-08_Easy-Resize.com
Lednica 2022 -08 Jakub Zakościelny

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger