Warsztaty proobronne HOPR ZHR 2022

Adam Paczyna22 czerwca 20223min264
Dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej ZHR realizuje projekt pod nazwą „Warsztaty proobronne HOPR ZHR 2022”.

Planowane działania to:

– Warsztaty, kursy i szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

– Warsztaty i szkolenia na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy

– Warsztaty i szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego

Miejsce realizacji zadania

Z uwagi na skalę i liczbę planowanych szkoleń, warsztatów zadanie będzie realizowane na obszarze całej Polski. Dotyczy to szczególnie osób w wieku 15+, a w przypadku działań dla młodszych (9-14 lat) większość działań będzie realizowana na terenie województwa, właściwego dla Ich miejsca zamieszkania. Planujemy także działania przygotowawcze do służby w czasie Światowych Dni Młodzieży w Portugalii, które po służbie w Krakowie (2016) i w Panamie (2019), które organizujemy już od 3 lat, gdyż przewidujemy obsługę w Portugalii ok. 18 000 młodych Polaków.

Grupa docelowa

1000 uczestników i uczestniczek – głównie w 3 grupach wiekowych:

– dzieci i młodzi ludzie w wieku 9-14 lat (w tym zuchy, harcerki i harcerze)

– młodzież w wieku 15-20 lat (w tym wędrowniczki i wędrownicy)

– dorośli (w tym w harcerstwie: harcerki i harcerze starsi oraz instruktorzy)Projekt dofinansowany z Ministerstwa Obrony Narodowej

Termin realizacji 10.06.2022 – 30.11.2022 r.

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie.

Tytuł projektu „Warsztaty proobronne HOPR ZHR 2022”

Wartość dofinansowania 150 000 zł

Całkowity koszt zadania 188 000 z

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger