Wizyta PŁAST w siedzibie ZHR

Adam Paczyna21 sierpnia 20221min69
8 sierpnia 2022 roku odbyło się ważne spotkanie podsumowujące współprace obu organizacji.

Naczelnictwo ZHR gościło delegację władz Ukraińskiej Organizacji Skautowej PŁAST. Nasi goście przekazali podziękowania harcerkom i harcerzom ZHR za braterskie wsparcie i pomoc niesioną Ukraińcom od pierwszych dni wojny. Wysoko oceniono otwarcie i współdziałanie w służbie naszych organizacji. Spotkanie było też okazją do przypomnienia trwającej od 1990 dobrej współpracy naszych organizacji w Polsce i na Ukrainie. Omówiono sytuację w światowym skautingu ze szczególnym akcentem na nie doceniają aktywność organizacji prowadzących pracę wychowawczą w środowiskach mniejszości narodowych w poszczególnych krajach na całym świecie.  Zarysowano również perspektywę współpracy naszych organizacji na najbliższe miesiące. Spotkanie przebiegało w gorącej braterskiej atmosferze. W skład delegacji ukraińskiej wchodzili przewodniczący struktur na poziomie światowym (Kanada) i krajowym (Kijów, Lwów i Iwanofrankisk) oraz Polski. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący ZHP Świat. Czuwaj – SKOB !

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger