Za nami Zjazd Nadzwyczajny ZHR 2022

Adam Paczyna28 listopada 20223min805
W dniach 25-27 listopada 2022 roku w Warszawie odbył się Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zjazd Nadzwyczajny został zwołany uchwałą Naczelnictwa nr 447/1 z dnia 4 października 2022 roku, w której to zakreślono przedmiot obrad tj. prace nad zagadnieniami ideowymi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wynikającymi ze Statutu ZHR, regulaminów związkowych i uchwał władz naczelnych ZHR oraz prace nad strategią i przyjęcie strategii ZHR.

W Zjeździe wzięli udział delegatki i delegaci wybrani na XVII Zjazd ZHR (delegaci z wyboru), będący instruktorkami lub instruktorami Związku w dniu Zjazdu oraz delegaci z urzędu – członkowie obecnych władz naczelnych: Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Sądu Harcerskiego i Komisji Rewizyjnej Związku.

Po rozpoczęciu Zjazdu został przyjęty Regulamin, wybrane Prezydium Zjazdu z hm. Michałem Butkiewiczem na czele oraz Komisja Skrutacyjna i Komisja Mandatowa. Na Zjeździe zameldowało się się 106 na 210 osób uprawnionych do głosowania, dzięki temu Zjazd stał się prawomocny. Tak zakończył się pierwszy dzień Zjazdu.

Drugi dzień skupiony był na działaniu w grupach warsztatowych, gdzie instruktorki i instruktorzy dyskutowali o przyszłości ZHR z zakresu idei i strategii. Część grup ideowych przygotowała projekty uchwał, a grupy strategiczne wyznaczyły priorytety strategii.

Trzeciego dnia Zjazd podsumował efekty prac grup warsztatowych oraz została przyjęta uchwałą Zjazdu Strategia #ZHR2025. Ponadto zostały podjęte uchwały w sprawie: postawy instruktorskiej, aktualizacji dokumentu Zasady wychowania religijnego w ZHR, utworzenia zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz w sprawie sformalizowania udziału ZHR w strukturach Światowego Skautingu.

Za organizację prac nad strategią, ideą i organizacją Zjazdu zostały przekazane podziękowania phm. Wojciechowi Przybylskiemu, hm. Agacie Nowackiej oraz hm. Magdalenie Masiak. Całość Zjazdu zakończyło podsumowanie skierowane do delegatów przez Przewodniczącego ZHR hm. Karola Siergieja.

Na zakończenie – wszyscy uczestnicy zawiązali krąg i pożegnali się wspólnie śpiewając „Bratnie słowo”.


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger