Przez wodę i skałę w ZHR

Adam Paczyna28 grudnia 20223min32
Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji ZHR od 17 października 2022 realizował „Kaszubski pagaj i wysoka ściana” – cykl zawodów sportowych. 

Jednostką realizującą zadanie była Główna Kwatera Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przy współudziale instruktorek i instruktorów, wędrowniczek i wędrowników oraz harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Celem projektu była popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych. Miał on również na celu zwiększenie aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowego wśród harcerzy, wędrowników i instruktorów ZHR poprzez organizację i przeprowadzenie cyklu zawodów, obozów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze sportowym.

Kolejnym aspektem było podniesienie sprawności fizycznej i poziomu sprawności wśród młodzieży harcerskiej jak również ma na celu upowszechnienie wśród uczestników aktywnego trybu życia.
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Termin realizacji 17.10.2022 – 31.12.2022 r.

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu „Program Wsparcia Edukacji”

Tytuł projektu „Kaszubski pagaj i wysoka ściana” – cykl zawodów sportowych

Wartość dofinansowania 100 000 zł

Całkowity koszt zadania 121 200 zł


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger