Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie 2022

Barbara Koc7 stycznia 20234min273
Sześć środowisk harcerek i harcerzy ZHR pojechało ze świątecznymi paczkami do Polaków mieszkających w Ukrainie.

Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie to projekt realizowany przez harcerki i harcerzy ZHR nieprzerwanie od 1996 r. Co roku nasze działania są skierowane do najbiedniejszych polskich rodzin Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. W tym roku w szczególności naszą pomoc kierowaliśmy do rodaków w Ukrainie.Harcerze i harcerki od końca listopada mobilizowali swoje działania, zbierając dary następnie pakując paczki, aby w grudniu wyjechać do Ukrainy. W tym roku wyjazdy były z jednej story dużym wyzwaniem a najważniejsze było zadbanie o bezpieczeństwo wolontariuszy. Z drugiej strony niezwykle potrzebna była nasza pomoc i te krótkie chwile spędzone z rodakami. Oprócz podarków zawieźliśmy naszym rodakom kawałek Polski, pamięć i dobre słowo.W tym roku do Akcji Paczka przyłączyło się 6 środowisk, z których najodważniejsi harcerze i harcerki pojechali do Ukrainy zawiść i w miarę możliwości osobiście wręczyć zebrane dary. Dotarli do 6 miejscowości z około 1000 paczek, tym samym obdarowując taką samą liczbę rodzin. To były zdecydowanie wyjątkowe spotkania, a doświadczenie tegorocznej Akcji Paczka na długo zostanie w pamięci wolontariuszy.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Termin realizacji 01.09.2022 – 31.12.2022 r.

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu „Polonią i Polakami za granicą 2022”

Tytuł projektu „Harcerska Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie 2022”

Wartość dofinansowania 80 000 zł

Wykorzystana wartość dofinansowania 45 417,03 zł

Planowany całkowity koszt zadania 186 200 zł

Całkowity koszt zadania 151 617,03 zł 

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger