Inauguracja roku dziękczynienia za bł. Stefana Frelichowskiego – patrona polskiego harcerstwa

Adam Paczyna23 lutego 20237min180
Podczas dzisiejszej Mszy Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego druhny i druhowie dziękowali za ustanowienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa.

Do katedry przybyli harcerze i skauci z największych organizacji harcerskich działających w Polsce i poza granicami kraju, obecni byli przedstawiciele m.in. ZHP na Litwie i Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Na ołtarzu umieszczone zostały relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, a przed prezbiterium stanęły sztandary Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W celebracji eucharystii prrzewodniczonej przez bp.Włesława Lechowicza delegata KEP ds. duszpasterstwa harcerzy uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji harcerskich i skautowych działających w Polsce: m.in. ZHP, ZHR, Skauci Europy, HP na Ukrainie, ZHPpGK. Wspólna modlitwa gromadziła się również wokół uroczyście wystawionych relikwi bł. Stefana Frelihowskiego.

Rozpoczynający się Wielki Post został przez bp Lechowicza porównany do obozu harcerskiego, któy jest szkołą życia i każdego dnia jest okazja do zarówno walki ze słabościami jak i zdobycia nowych sprawności. Podczas obu tych okresów w roku kształtowany jest charakter i osobowość dzięki podporządkowaniu regułom i zasadom. W przypadku braku wdrożenia tych ram nie można mówić o osiągnięciu zamierzonych celów – zarówno na obozie harcerskim jak i w okresie Wielkiego Postu. Wzorem wykonywania woli Bożej był właśnie patron harerzy – bł. Stefan Frelichowski.

Eucharystię sprawowali również kapelani organizacji harcerskich, m.in. ks. por. SOP Piotr Zamaria, koordynator duszpasterstwa harcerzy w ordynariacie polowym i kustosz toruńskiego sanktuarium bł. ks. Stefana Frelichowskiego ks. Wojciech Niedźwiecki. Przed błogosławieństwem nastąpiło odczytanie dekretu bp. Lechowicza o Ogłoszeniu Roku Dziękczynienia za Ustanowienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.

Przedstawiciele władz organizacji harcerskich podpisali akt dziękczynienia za ustanowienie dh. Wicka patronem harcerstwa. Akt podpisali także Zygmunt Jaczkowski, siostrzeniec błogosławionego i prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est, upowszechniającej wiedzę na temat dh. Wicka oraz bp Wiesław Lechowicz. Po zakończonej Mszy św. odbyło się spotkanie władz harcerskich z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy.

W dekrecie zostały zapowiedziane liczne wydarzenia związane z osobą Patrona Harcerstwa Polskiego, m.in. harcerskie spotkanie u grobu Św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie, wprowadzenie relikwii bł. Stefana Wincentego do Narodowego Panteonu Polskich Świętych i Błogosławionych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w dniu 4 czerwca 2023 r. w czasie Święta Dziękczynienia, pielgrzymkę do Stutthofu, Sachsenhausen i Dachau oraz akcję upowszechnienia postaci błogosławionego w czasie 35. Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Rok zakończy Msza św. w katedrze polowej 24 lutego 2024 r.

Dh. Wicek – Patron Harcerstwa Polskiego

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Mając 14 lat wstąpił do 2. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. 14 marca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego.

W przededniu wybuchu II wojny światowej uczestniczył w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy. W grudniu 1940 r. trafił do obozu w Dachau. Pomimo bardzo trudnych warunków pełnił tam posługę kapłańską. Pomagając chorym na tyfus, zaraził się i zmarł 23 lutego 1945 r. Więzienni towarzysze, przekonani o jego świętości, zdołali uratować fragmenty relikwii, zanim ciało zostało skremowane. 7 czerwca 1999 r. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ks. Stefana W. Frelichowskiego.

Dwa tygodnie później Rada Naczelna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia błogosławionego patronem harcerstwa polskiego. 29 lipca 1999 r. władze naczelne ZHR zwróciły się z prośbą do bp. Sławoja Leszka Głodzia o nadanie sprawie oficjalnego biegu. Bp Głódź wystosował w imieniu ZHR prośbę do Konferencji Episkopatu Polski, którą prymas kard. Józef Glemp przedłożył w dniu 22 marca 2002 r. Kongregacji Watykańskiej. 20 września 2002 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.

23 lutego 2003 r. w katedrze polowej w Warszawie odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy polskich. Wzięli w nich udział oprócz kilku biskupów oraz dostojników państwowych polscy harcerze z różnych organizacji: ZHR, ZHP, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju.

Fot. Krzysztof Stępkowski


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger