ZHR prowadzi rekrutację na stanowisko dyrektora Organizacyjnego

Anna Malinowska7 września 20236min307
Szukamy menadżera/menadżerki, która nie boi się uczyć, ma własne zdanie i wysoką motywację do pracy, a także rozumie i przyjmuje cele systemu wychowawczego ZHR oraz wartości, na których się ten system opiera.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – wiodąca organizacja wychowawcza w Polsce z 20 tysiącami aktywnych harcerek i harcerzy – szuka bardzo dobrze zorganizowanej i sprawnej koordynacyjnie osoby, która podejmie się odpowiedzialnej funkcji dyrektora organizacyjnego. Jej głównym zadaniem będzie optymalizacja zaplecza zarządczych organów naszego stowarzyszenia, w tym nadzór nad Biurem Naczelnictwa. Szukamy menadżera/menadżerki, która nie boi się uczyć, ma własne zdanie i wysoką motywację do pracy, a także rozumie i przyjmuje cele systemu wychowawczego ZHR oraz wartości, na których się ten system opiera.

Do zadań dyrektora organizacyjnego należeć będzie:

 1. koordynacja pracy zespołu kilku osób pracujących w biurze ZHR w obszarach zarządzania projektami, fundraisingu, finansów i administracji,
 2. bezpośrednie wsparcie pracy członków zarządu stowarzyszenia, organizacja jego pracy, spotkań itd.,
 3. współkształtowanie i wprowadzanie standardów zarządzania dużą organizacją non-profit, w tym kontakt z jednostkami ZHR w całej Polsce,
 4. zapewnienie warunków bieżącej, płynnej pracy organizacji na poziomie backoffice,
 5. optymalizacja kosztów administracyjnych,
 6. przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Władz Naczelnych ZHR,
 7. zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, sytuacji nagłych oraz kryzysowych, 
 8. wsparcie rozwoju strategicznego Związku, zgodnie w wytycznymi władz stowarzyszenia.  

Od kandydatki lub kandydata oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia w koordynacji lub zarządzaniu (ludźmi, procesami, projektami), w NGO, biznesie lub sektorze publicznym,
 • dużej samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych: budowania zespołów, motywowania, zadaniowania i odbierania efektów pracy,  
 • wysokiego poziomu etyki pracy oraz poczucia odpowiedzialności za organizację,
 • swobody w posługiwaniu się pakietem MS Office i innymi podstawowymi narzędziami IT, a także otwartość na nowe narzędzia i technologie (Slack, Trello, Miro), 
 • prawa jazdy oraz znajomości języka angielskiego w stopniu min. B2.

Ze swojej strony oferujemy:

 1. Unikalne warunki rozwoju zawodowego: ponadstandardowe zróżnicowanie obowiązków, dużą podmiotowość i elastyczność oraz pracę w niezwykle stymulujących zespołach,
 2. Kapitalną satysfakcję z pracy, opartą o wagę, misyjność i jakość pracy ZHR oraz naszej służby dla społeczeństwa,
 3. Adekwatne warunki finansowe (wynagrodzenie brutto na umowie o pracę w widełkach od 9 do 12 tysięcy złotych plus premia motywacyjna),
 4. Atrakcyjne miejsce (centrum Warszawy) i odpowiednie narzędzia pracy.

Chętnie zatrudnimy byłą instruktorkę lub byłego instruktora ZHR, lub inne osoby mające doświadczenie liderskie w organizacjach pozarządowych. Nie jest to jednak bezwzględnym wymaganiem postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy o wysłanie CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: [email protected], do dnia 21 września b.r.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger