Rocznica podjęcia uchwały o powołaniu ZHR

Anna Malinowska25 lutego 20244min209
25 lutego 1989 r. w kościele św. Zygmunta w Warszawie, w obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziś mija 35 lat od tego wydarzenia!

25 lutego 1989 r. w kościele św. Zygmunta w Warszawie, w obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziś mija 35 lat od tego wydarzenia!

35 lat temu, na spotkaniu 12 lutego 1989 roku w Warszawie, w podziemiach kościoła św. Andrzeja na Chłodnej spotkali się przedstawiciele „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich. Stąd poszedł sygnał na całą Polskę, że powstaje nowa organizacja, NASZA organizacja. Miejsce to było świadkiem wielu spotkań konspiracyjnego harcerstwa Warszawy, potem spotkań Ruchu Płaskiego Węzła, wreszcie tych najowocniejszych spotkań ogólnopolskich, które zaowocowały historycznymi dziś decyzjami.

51 obecnych na spotkaniu instruktorek i instruktorów zadeklarowano utworzenie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, powołując w tym dniu Komitet Założycielski ZHR i Komisję Organizacyjną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opracowano deklarację założycielską nowej organizacji oraz wyznaczono na 25 lutego termin spotkania przedstawicieli środowisk z całej Polski w celu formalnego jej zawiązania.

Pewnie niewielu widziało dokumenty z tamtych lat, dlatego zamieszczamy treść wydanego wtedy Komunikatu z listą podpisanych pod nim 51 członków Komitetu Założycielskiego ZHR!

51zalozycieliZHR

W dniu 25 lutego 1989 w kościele św. Zygmunta w Warszawie powołano Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. W obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia nowej organizacji. Pod uchwałą jeszcze na spotkaniu podpisało się 116 instruktorek i instruktorów harcerskich, a w kolejnych dniach dziesiątki kolejnych.

Zamieszczamy program spotkania i pierwszą stronę protokołu z informacją o liczbie obecnych (230 uczestników, 49 gości, 15 osób obsługi) oraz tekst sprawozdania z tekstem podpisanej na spotkaniu uchwały i informacją o zebranych podpisach.

Osoby, które podpisały w tym dniu tę uchwałę lub specjalny tekst popierający ją do czasu pierwszego Walnego Zjazdu ZHR (1 kwietnia 1989), stały się Członkami Założycielami Związku.

„Planując udział w spotkaniu 12 lutego (niedziela) 1989 roku w podziemiach kościoła św. Andrzeja na Chłodnej w Warszawie zapisałam w kalendarzu na godzinie 11.00 „na Chłodnej spotkanie w sprawie odtworzenia ZHP”. Po spotkaniu dopisałam komentarz „nareszcie coś konstruktywnego! Postanowiliśmy wystąpić z ZHP i utworzyć nowe stowarzyszenie o nazwie Zawiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) zwołać zjazd tego Związku, wybrać władze”. hm. Moniki Figiel

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger