Służba Harcerek i Harcerzy na Monte Cassino 2024

Adam Paczyna22 maja 202410min206
Harcerze i harcerki pełnili służbę podczas uroczystości upamiętniających 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Monte Cassino to miejsce, które od lat jest symbolem polskiego męstwa i poświęcenia. W 1944 roku, polscy żołnierze pod dowództwem generała Władysława Andersa przełamali niemieckie linie obronne, co otworzyło drogę aliantom do Rzymu. Każdego roku harcerki i harcerze z Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) oddają hołd bohaterom tamtych dni, biorąc udział w uroczystościach i pełniąc służbę na cmentarzu wojennym na Monte Cassino.

Przygotowania do tegorocznego wyjazdu rozpoczęły się wiele miesięcy wcześniej. Harcerze i harcerki z całej Polski zaangażowali się w różnorodne projekty mające na celu pogłębienie wiedzy historycznej i zrozumienie znaczenia bitwy o Monte Cassino. Organizowane były spotkania z kombatantami, wykłady historyczne oraz warsztaty tematyczne, które pozwoliły młodym ludziom lepiej przygotować się do pełnienia służby.

Kulminacyjnym punktem wyjazdu były uroczystości rocznicowe, które odbyły się 18 maja 2024 roku. Harcerki i harcerze uczestniczyli w Mszy Świętej, złożyli wieńce na grobach poległych żołnierzy oraz wzięli udział w apelu pamięci. Była to chwila głębokiego wzruszenia i refleksji nad losem tych, którzy oddali życie za wolność Polski.

Podczas całego pobytu na Monte Cassino, harcerze i harcerki pełnili wartę honorową przy grobach poległych oraz pomagali w organizacji i przebiegu uroczystości pełniąc służbę medyczną, porządkową oraz dostarczając potrzebującym wody. Ich obecność i zaangażowanie były wyrazem szacunku dla bohaterów bitwy oraz świadectwem ciągłości pokoleniowej pamięci. Dodatkowo, harcerze mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz oraz innych organizacji kombatanckich, co umożliwiło wymianę doświadczeń i pogłębienie międzynarodowych więzi.

Podczas uroczystości na Monte Cassino swoją obecność zaznaczyli również harcerze ZHR, ZHP na Litwie i ZHP Manchester oraz Przyjaciele ZHR – rekonstruktorzy historyczni. Organizatorem przedsięwzięcia była Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznych ZHR z Bydgoszczy, kierowana przez hm. Witolda Szadego przy wsparciu i zaangażowaniu hm. Leszka Krzyżanowskiego.  

Grupa rekonstrukcyjna wystawiła pododdział reprezentacyjny, składającą się z niemal 50 harcerzy w historycznym umundurowaniu 2. Korpusu Polskiego w barwach 12 Pułku Ułanów Podolskich, z których część pełniła wartę przy grobach poległych. Rekonstruktorzy przypomnieli, że to właśnie ułani tego pułku byli tymi, którzy jako pierwsi weszli do klasztoru. Zajęli go, a na szczycie wywiesili proporczyk pułku oraz biało-czerwoną flagę. Rekonstruktorzy zorganizowali także grę terenową o walkach 2. Korpusu Polskiego i o kluczowych miejscach pamięci bitwy o Monte Cassino. 

Po uroczystościach głównych, druh Samuel z Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR odegrał hejnał mariacki na pamiątkę plut. Emila Czecha, który 80 lat temu także odegrał hejnał na gruzach zdobytego klasztoru(https://www.facebook.com/reel/432508322873374 )

Udział w uroczystościach na Monte Cassino to dla młodych harcerzy i harcerek nie tylko lekcja historii, ale także ważne doświadczenie wychowawcze. Uczy ich odpowiedzialności, patriotyzmu oraz szacunku dla przeszłości. To także doskonała okazja do kształtowania postaw społecznych i budowania wspólnoty opartej na wartościach, które są fundamentem harcerstwa.

W ramach służby dla jeszcze lepszego utrwalenia lekcji patriotyzmu została zorganizowana specjalna gra terenowa dla harcerek i harcerzy pełniących służbę jeszcze przed uroczystościami.

Służba na Monte Cassino 2024 to kolejny rozdział w pięknej historii polskiego harcerstwa. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu harcerek i harcerzy, pamięć o bohaterach bitwy o Monte Cassino pozostaje żywa i przekazywana kolejnym pokoleniom. To dowód na to, że wartości takie jak honor, odwaga i miłość do Ojczyzny są nadal ważne i pielęgnowane przez młodzież harcerską.

Na zakończenie obchodów hm. Michał Markowicz został odznaczony medalem „Pro Bono Poloniae” za wieloletnią organizację wychowania patriotycznego w tym wypraw ZHR na służbę na Monte Cassino.

Niech ta służba będzie inspiracją dla nas wszystkich, byśmy nigdy nie zapomnieli o tych, którzy walczyli o naszą wolność i przyszłość.Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger