26 lat temu powstał Komitet Założycielski ZHR

ZHR12 lutego 20152min718

12 lutego 1989 roku w podziemiach kościoła św. Andrzeja Apostoła na Chłodnej w Warszawie spotkało się 51 przedstawicieli „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich. 

Podjęło wstępne decyzje dotyczące charakteru i nazwy tworzonej organizacji oraz powołało Komisje Organizacyjną. 51 obecnych przedstawicieli utworzyło Komitet Założycielski ZHR. Po burzliwej dyskusji grono inicjatorów powstania nowej organizacji zadeklarowało utworzenie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Opracowano deklarację założycielską nowej organizacji oraz wyznaczono termin spotkania przedstawicieli tych środowisk z całej Polski w celu formalnego jej zawiązania.

51zalozycieliZHR

Kolejne spotkanie miało miejsce 25 lutego w kościele św. Zygmunta w Warszawie. Tam w obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pod którą jeszcze na spotkaniu podpisało się 116 instruktorek i instruktorów harcerskich.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger