Zostań stypendystą FDNT

ZHR13 lutego 20154min491

Druhny i Druhowie! W związku ze zwolnieniem się miejsca stypendialnego z puli ZHR, otwarty zostaje nabór wniosków! Zgłoszenia już tylko do 17 lutego br.

zhr fdnt

Na czym polega bycie Stypendystą FDNT i co trzeba zrobić by zdobyć stypendium? 

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp. W sumie miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł.

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. Ponadto, przez kilka lat podczas ferii zimowych w Warszawie i Krakowie odbywały się obozy języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.

  1. Kryteria ubiegania się o stypendium:

– wiek – od II klasy gimnazjum do klasy maturalnej,

– średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5,

– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 1120 zł brutto,

– zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do 20 000 mieszkańców.

  1. Krok po kroku:

Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium należy, w terminie do 17 lutego 2015 wysłać do phm. Agnieszki Borkowskiej – która w ZHR pełni funkcję Koordynatorki ds. stypendiów z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – na adres [email protected] zgłoszenie, które będzie zawierać:

– przedstawienie sytuacji szkolnej i rodzinnej,

– miejsce zamieszkania,

– opinię napisaną przez Twojego bezpośredniego przełożonego w organizacji (drużynowy/a, hufcowy/a itp.),

– zaangażowanie w obchody Dnia Papieskiego (indywidualne, z zastępem, drużyną itd.) – jeśli miało miejsce.

Najważniejsze jednak by w wiadomości przedstawić siebie. Kim jesteście, co robicie i w czym, Waszym zdaniem, pomoże Wam stypendium.

Więcej informacji na stronie: www.dzielo.pl  w zakładce STYPENDIA. Jeśli tam nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania prześlijcie je na adres koordynatora.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger