220 dni służby – Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR nie ustaje w działaniu

Barbara Koc27 października 20202min624
11. marca 2020 Naczelnictwo ZHR powołało Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR. Sytuacja w Polsce jest dynamiczna, dlatego staramy się dostosować nasze działania pomocowe do bieżących potrzeb.

Będąc jedną z pierwszych organizacji inicjujących pomoc w czasie pandemii, podejmowaliśmy liczne działania – pomoc seniorom, szycie maseczek, których zdobycie stanowiło w tamtym czasie trudność, wsparcie dzieci i młodzież przez organizację internetowych korepetycji i animację czasu, dostarczanie posiłków, produktów pierwszej potrzeby, zapewnianie wsparcia przez powstające infolinie, dbanie o przekazywanie potwierdzonych informacji dotyczących profilaktyki i zagrożeń, odpowiadaliśmy na nowe wyzwania…

Chociaż od utworzenia Pogotowia mija ponad 7 miesięcy nadal niesiemy potrzebną pomoc. Obecna sytuacja wymaga jeszcze szerszej współpracy w działaniu. W celu wspólnej koordynacji harcerskiej służby powstał międzyorganizacyjny Wspólny Sztab Harcerski.

Gotowość do niesienia służby w obliczu kryzysu – dla członków organizacji harcerskich jest naturalna: „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”.

Celem Pogotowia jest udzielanie pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcie działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutków.

Sztab Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR działa aktywnie w każdym województwie, w porozumieniu z regionalnymi Sztabami Kryzysowymi i innymi służbami.

Zintensyfikowania wymaga przede wszystkim lokalne wsparcie seniorów oraz działania realizowane w porozumieniu z samorządem terytorialnym i administracją zespoloną.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger