Drugi dzień XVII Zjazdu ZHR za nami!

Barbara Sobieska29 sierpnia 20213min651
Trwa XVII Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zjazd to nie tylko ważne decyzje, ale również spotkania, czas na rozmowy, dyskusje, możliwość spędzenia czasu w wyjątkowych okolicznościach przyrody.

Drugi dzień obrad XVII Zjazdu ZHR rozpoczął się od przedstawienia kandydatów zgłoszonych na funkcje: Przewodniczącego ZHR – hm. Karol Siergiej , Naczelniczki Harcerek – hm. Justyna Kralisz oraz Naczelnika Harcerzy hm. Michał Markowicz. Następnie wszyscy kandydaci mieli okazję do przedstawienia swoich prezentacji, a także głównych elementów i założeń programowych. Po zakończonych wystąpieniach delegatki i delegaci zadawali kandydatom pytania dotyczące ich przyszłej służby. Odbyło się głosowanie w wyniku, którego Zjazd podjął decyzję dotyczącą powierzenia funkcji Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Karolowi Siergiejowi (Okręg Pomorski), funkcji Naczelniczki Harcerek hm. Justynie Kralisz (Okręg Łódzki) oraz funkcji Naczelnika Harcerzy hm. Michałowi Markowiczowi (Okręg Górnośląski). Po oficjalnym ogłoszeniu wyników odbyła się praca w zakresie zgłoszonych uchwał w grupach problemowych. Delegatki i delegaci dyskutowali na tematy związane z komunikacją, finansami, gospodarowaniem zasobami, długością kadencji władz. Uczestnicy Zjazdu wzięli udział w Mszy Świętej, odczytany został List abp Józefa Guzdka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds.Duszpasterstwa Harcerzy.

Po Mszy kontynuowane były dyskusje na temat propozycji przedstawionych przez grupy problemowe.

Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej zakładki zjazdowej, gdzie znajduje się również transmisja XVII Zjazdu ZHR, realizowana przez Biuro Prasowe ZHR.

Foto: Robert Sawicki Biuro Prasowe ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger