Anna Malinowska24 lutego 20222min702
Druhny i Druhowie, ze smutkiem, gniewem i troską przyjmujemy wiadomości o napaści Rosji na Ukrainę...

Druhny i Druhowie,

ze smutkiem, gniewem i troską przyjmujemy wiadomości o napaści Rosji na Ukrainę. Nasze myśli i modlitwy są z jej obywatelami, szczególnie ze skautami z ukraińskiego Płastu i harcerzami z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Obejmujemy nimi także Ukraińców w Polsce, przede wszystkim koleżanki i kolegów naszych harcerek i harcerzy, a wśród nich zwłaszcza członków bliskiego nam od początków istnienia naszych organizacji Płastu – Ukraińskiej Organizacji Skautowej w Polsce. Współpracowaliśmy z Wami w słońcu i w radości, nie opuścimy Was w czasie burzy i smutku.

Przedwczoraj, w Dniu Myśli Braterskiej, składaliśmy sobie przyjacielskie życzenia. Dotyczyły one także mieszkańców Ukrainy, w tym naszych Rodaków. Wczoraj, 23 lutego, za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego modliliśmy się za pokój na Ukrainie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w pomoc Ukrainie. Podejmujemy służbę i wyzwanie. W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący ZHR powołał sztab kryzysowy i polecił Okręgom ZHR, Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR, Harcerskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu ZHR podjęcie koordynowanej przez ten sztab służby.

Naczelnictwo ZHR podejmie niezwłoczne działania organizacyjne we współpracy z pozostałymi władzami ZHR, innych organizacji harcerskich, z władzami państwowymi i samorządowymi.

Wzywamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków ZHR do zaangażowania się w działania solidarności i pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli.

Naczelnictwo ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger