Komunikat sztabu kryzysowego z dnia 25.02.2022

Anna Malinowska25 lutego 20223min5117
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w pomoc Ukrainie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Naczelnictwo ZHR podjęło działania organizacyjne we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, władzami organizacji harcerskich i pozarządowych.

Druhny i Druhowie,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w pomoc Ukrainie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Naczelnictwo ZHR podjęło działania organizacyjne we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, władzami organizacji harcerskich i pozarządowych. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z PAH, Caritas Polska, Narodowym Centrum Krwi, Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także z wojewodami oraz administracją rządową.
Organizowana przez nas pomoc musi być jak najbardziej skuteczna, dlatego też prosimy o wypełnienie ankiety pozwalającej nam ocenić zakres wsparcia, które możemy zaoferować.


WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Organizujemy pomoc rzeczową dla rodzin zmuszonych do opuszczenia Ukrainy. W tym celu uruchomiliśmy specjalne subkonto ZHR, na które zbieramy środki finansowe. Zakupimy za nie żywność, środki czystości, środki opatrunkowe, a także zorganizujemy transport i godne warunki mieszkaniowe dla potrzebujących.
Każda najdrobniejsza kwota wspomoże celowe działania.

Wpłat można dokonywać nas konto:
PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: www.zhr.pl/ukraina
Na tej stronie będą sukcesywnie publikowane materiały informacyjne.
W razie problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków ZHR do zaangażowania się w działania solidarności i pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli.

Szefowa Sztabu Kryzysowego
hm. Magdalena Ryniak

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger