Miesiąc wzmożonej służby za nami

Anna Malinowska24 marca 20225min158
Już ponad 3700 wolontariuszy realizuje działania pomocowe w ramach struktur Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wolontariuszami są harcerki i harcerze trzech organizacji harcerskich (ZHR, SH, FSE), byli członkowie tych organizacji oraz sympatycy harcerstwa.

Już ponad 3700 wolontariuszy realizuje działania pomocowe w ramach struktur Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wolontariuszami są harcerki i harcerze trzech organizacji harcerskich (ZHR, SH, FSE), byli członkowie tych organizacji oraz sympatycy harcerstwa.

Obecnie działamy we współpracy z regionalnymi Sztabami Kryzysowymi, PAH, Caritas Polska, UNICEF, Narodowym Centrum Krwi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także z wojewodami oraz administracją rządową. Nawiązaliśmy też kontakt ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, Harcerstwem Polskim na Ukrainie oraz organizacją PŁAST.Staramy się być zawsze tam gdzie jesteśmy potrzebni. Aktualnie główne obszary naszej służby to:

Infolinia ZHR
Przez naszą infolinię 222552227 oraz skrzynkę e-mail [email protected] zbieramy zapotrzebowania pomocy.

Działania przy granicy
Pazem z PAH i Caritas Polska otaczamy opieką osoby, które przekroczyły granicę.  Zorganizowaliśmy akcję “Zupa na granicy”, w ramach której przygotowujemy ciepłe posiłki dla uchodźców. Punkt przy przejściu granicznym w Medyce jest koordynowany przez ZHR, oprócz namiotów wytchnieniowych, stworzyliśmy tam punkt medyczny Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działania w miastach – punkty recepcyjne
W całej Polsce wolontariusze ZHR pełnią dyżury na dworcach kolejowych, w punktach recepcyjnych, w punktach noclegowych. W danych punktach zapewniamy wszelką niezbędną pomoc jaka potrzebna jest uchodźcom: dostarczamy informacji, żywności, niezbędnych do przeżycia rzeczy. Wolontariusze realizują zadania polegające na pomocy w uzupełnianiu wniosków o nadanie numerów PESEL.

Zbiórki darów
Organizujemy pomoc rzeczową dla rodzin zmuszonych do opuszczenia Ukrainy. Zbieramy też dary rzeczowe dla Płastu tj. Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy. Zorganizowaliśmy w sumie ponad 25 miejsc zbiórek w całej Polsce.

Opieka nad dziećmi
Prowadzimy działania mające na celu zapewnienie opieki nad dziećmi, które dotarły do Polski. W punktach noclegowych powstały miejsca zabaw, nasi wolontariusze starają się zachęcić dzieci do zabawy.

Wsparcie naszych wolontariuszy
Prowadzimy szkolenia z języka ukraińskiego oraz webinaria o dezinformacji dla naszych wolontariuszy. Zapewniamy również dla nich wsparcie psychologiczne.

Działania długofalowe
Mając na uwadze, że obecna sytuacja będzie wymagała długofalowego zaangażowania sztab kryzysowy ZHR opracował plan długofalowy podzielony na obszary „dziś, jutro, pojutrze”.


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger