Dzień Niepodległości dla Harcerstwa i Polonii Argentyńskiej

Adam Paczyna19 listopada 20222min31
Harcerska Polonia świętuje odzyskaną niepodległość w Argentynie.

Dzięki nawiązanej przed kilku laty współpracy ZHR i ZHP w Argentynie realizujemy obecnie projekt „Dzień Niepodległości dla Harcerstwa i Polonii Argentyńskiej” wsparty finansowo przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dzięki wsparciu finansowemu tegoroczne Święto Niepodległości Polski 11 listopada organizowane przez polskie harcerki i harcerzy w Argentynie będzie miało bardziej uroczystą oprawę. Zakup z dotacji sprzętu nagłośnieniowego i rzutnika multimedialnego pozwoli lepiej zorganizować zarówno najbliższe uroczystości, jak i kolejne wydarzenia polonijno-harcerskie.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Termin realizacji 01.08.2022 – 31.12.2022 r.

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022”

Tytuł projektu „Dzień Niepodległości dla Harcerstwa i Polonii Argentyńskiej”

Wartość dofinansowania 17 800 zł

Całkowity koszt zadania 23 000 zł


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger