Adam Paczyna19 listopada 20224min202
W dniach 25-27 listopada 2022 roku w Warszawie odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Trudne czasy wymagają odważnych działań. Rok temu podczas Zjazdu delegaci postanowili wspólnie o kontynuacji poważnej rozmowy o kondycji i przyszłości ZHR.
Jesienią 2021 wystartowały dwa zespoły, umocowane odpowiednio przy Radzie Naczelnej oraz Naczelnictwie. Pierwszy zajął się wymiarem wartości oraz idei, kluczowym dla każdego ruchu wychowawczego. Drugi podjął się zadania opracowania strategii w wymiarze organizacyjnym ZHR. W styczniu instruktorzy i instruktorski zostali zaproszeni do największego w historii ZHR badania ankietowego – którego wyniki wraz z dyskusją na Discordzie, warsztatami on-line, a także spotkaniami starszyzny wraz z dedykowaną konferencją harcmistrzowska w maju tego roku dały podwaliny do przygotowania materiałów na nadchodzący Zjazd Nadzwyczajny.
W wymiarze ideowo-wychowawczym zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych prac i tezy, które wymagają otwartej oraz możliwie szerokiej dyskusji, również w kontekście ew. zmian w naszych podstawowych dokumentach. W wymiarze organizacyjnym oś rozmów zostanie poprowadzona na temat konkretnego projektu strategii #ZHR2025, który został rozesłany Delegatkom i Delegatom. Jeśli taka będzie wola delegatów, podczas Zjazdu zostanie przyjęty ten projekt jako pierwsza w historii strategia całego ZHR. Zjazd Nadzwyczajny ma szansę stać się kamieniem milowym na wspólnej harcerskiej ścieżce. W braterskiej atmosferze, życzliwie ale i szczerze do bólu, zostaną podjęte decyzje które na lata określą azymut naszego marszu. Części z Was te tematy mogą się wydawać nieco abstrakcyjne, ale w swojej pracy oba zespoły starały się przyjąć „perspektywę harcówki”, wychodząc od doświadczenia, radości i trosk instruktorek i instruktorów ZHR pracujących w pierwszej linii wychowawczej.
Do udziału w Zjeździe Nadzwyczajnym zaproszeni się wszyscy delegaci ostatniego Zjazdu. Zależy nam na szerokiej reprezentacji i wymianie różnych w skali ZHR wrażliwości oraz doświadczeń. Już teraz chcielibyśmy podziękować wszystkim z Was, którzy wzięli udział w ankiecie oraz zaangażowali się w prace obu zespołów. Liczymy, że w jak najszerszym gronie spotkamy się 25-27 listopada w Warszawie. Razem możemy zrobić dla ZHR coś nie tylko dobrego, ale i trwałego bardziej niż jedna kadencja.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger