Wypoczynek letni Harcerskiego Hufca Wołyń

Barbara Sobieska6 listopada 20234min9
W projekcie wypoczynek letni Harcerskiego Hufca „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie odbyły się 3 działania, w tym: obóz dla wędrowników na Ukrainie (w okolicach Chocimia, Podole), kolonia dla zuchów i zuchenek oraz obóz harcerski. Udział w nich wzięło 87 osób (w wieku od 7 do 19 lat) oraz 14 osób kadry. Udział w wypoczynkach letnich brały dzieci, młodzież harcerska z Harcerskiego Hufca „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie (które w związku z sytuacją na Ukrainie znajdują się zarówno na terenach Ukrainy jak i w Polsce ).

Już po raz kolejny został zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży harcerskiej, którego ideą przewodnią były nie tylko wzajemne kontakty, działanie na łonie przyrody, ale także aktywne poznawanie odwiedzanych terenów z uwzględnieniem ich specyfiki regionalnej, w tym kultury, a szczególnie historii. W 2023 roku w związku z ciężką sytuacją spowodowaną wojną, która ciągle trwa na Ukrainie, zorganizowaliśmy dla starszej „Harcerskiej Braci” (która nie ma możliwości wyjazdu w związku z wiekiem 18-19 lat) działania na terenie Ukrainy i w Polsce dla dzieci wieku zuchowego (7-11 lat) młodzieży wieku harcerskiego i straszoharcerskiego wypoczynki letnie. Staraliśmy się przywrócić do pamięci miejsca, osoby które wpisały się do księgi historii dwóch narodów polskiego i ukraińskiego. Z jednej strony dzieci i młodzież poznawali kulturę, tradycję i historię oraz język nasz ojczysty – polski w sposób praktyczny poprzez nauczanie, rozmowy, ćwiczenia językowe, a przy okazji wielokulturowość odwiedzanego terenu. Istotnym aspektem pracy na obozie były spotkania z historią tych ziem. Ważnym elementem poznawania kraju, okolic były wędrówki (piesze, rowerowe, kajakowe, autobusowe). Sprawą nierozerwalnie połączoną z naszymi wspólnymi obozami jest dbałość komendy o możliwość nauki i doskonalenia języka polskiego oraz historii Polski przez harcerki i harcerzy z Ukrainy. Dodatkowo każdy uczestnik, oprócz tego że odpoczywał fizycznie, emocjonalnie i psychicznie od sytuacji z której zostali zabrani, to jeszcze przeżył dobrze spędzony czas w gronie swoich przyjaciół i kolegów oraz otrzymał wiele dobrych emocji.Projekt realizowany w ramach konkursu: Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023 ogłoszonym przez: Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Wartość dofinansowania 282 052,00 zł

Całkowita wartość zadania 300 532,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania 2023-06-26


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger