Anna Malinowska1 listopada 20233min123
Miesiąc listopad jest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Nawiedzamy groby, modlimy się, ofiarowujemy odpusty, wspominamy...

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Nawiedzamy groby, modlimy się, ofiarowujemy odpusty, wspominamy…

Modląc się za zmarłych pomagamy im w tym, żeby byli szczęśliwi i to na zawsze. A przy okazji wypełniamy 3 punkt Prawa Harcerskiego, w jego drugiej części: Harcerz/harcerka (…) niesie pomoc bliźnim.

Tak – zmarli są naszymi bliźnimi i ci, którzy nie są jeszcze w niebie, potrzebują naszej pomocy. W tym gronie oczekujących są pewno i nasi harcerscy przyjaciele, z którymi siadaliśmy do wspólnego ogniska, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej Ojczyzny, czy przeżywaliśmy kolejną zbiórkę, wyprawę, przygodę.

Dlatego zapraszamy do udziału w harcerskich WYPOMINKACH. Jeżeli chcesz, by pamięć o zmarłych harcerkach i harcerzach nie uległa zapomnieniu, by w harcerskim kręgu modlitwy zostały wyszeptane ich imiona, a kapelani za nich ofiarowali Mszę św. włącz się do modlitwy za zmarłych. Na adres [email protected] wyślij ich imiona (możesz też podać ich stopnie i środowisko, datę śmierci, a może i jakieś krótkie wspomnienie).

Na bieżąco będziemy na stronie www.zhr.pl/wypominki/ dopisywali przesłane imiona śp. harcerek i harcerzy.

1 listopada Kapelan Naczelny ZHR odprawi Mszą Świętą za wszystkich poleconych w wypominkach.

16 października minęło 19 lat od kiedy w naszych szeregach zabrakło Honorowego Przewodniczącego ZHR harcmistrza RP Tomasza Strzembosza. Dla przypomnienia (tym którzy zechcą odwiedzić grób): cmentarz Powązki, IV brama w prawo, następnie długo alejką U w lewo, na skrzyżowaniu ze słupkiem 262 w lewo, później pierwsza w prawo przy mogile – Jankowska, po środku alejki grobowiec rodzinny Strzemboszów, krzyż brzozowy.

Druhno! Druhu! Pamiętaj, dzisiaj ty modlisz się za zmarłych, a kiedyś oni wstawią się za tobą u Boga…

Czuwajmy!

I módlmy się za tych, których już między nami już nie ma.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger