Rozpoczynamy obchody 35 lecia ZHR!

Adam Paczyna7 stycznia 20245min155
Rok 2024 zapoczątkowuje niezwykły okres w historii polskiego harcerstwa – 35 lat istnienia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. To okrągłe jubileuszowe wydarzenie stanowi nie tylko powód do świętowania, ale także moment refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tej dynamicznej organizacji.

ZHR, powstały w 1989 roku, od samego początku postawił na wartości, tradycję i patriotyzm. Zjednoczył harcerzy z różnych środowisk, tworząc silną, zorganizowaną społeczność. Działając na zasadzie otwartości i równości, Związek zyskał zaufanie młodych ludzi, a także uznanie społeczeństwa.

35 lat to czas, w którym harcerstwo polskie przechodziło przez liczne wyzwania, a ZHR zawsze był gotów sprostać nowym wyzwaniom. Dziś, z dumą możemy patrzeć w przeszłość, widząc liczne osiągnięcia, wydarzenia i projekty, w których uczestniczyli harcerze zrzeszeni w Związku. To także czas na podkreślenie roli harcerstwa w kształtowaniu postaw obywatelskich, odpowiedzialności społecznej i umiejętności przywództwa.

Rok 2024 będzie pełen działań i inicjatyw, które podkreślą wagę harcerskiej idei. Na różnych szczeblach organizacji planowane są działania związane z tym ważnym dla harcerstwa polskiego faktem.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej już od lat dostosowuje się do zmieniających się realiów społecznych, utrzymując jednocześnie wartości, które stanowią fundament harcerskiej idei. W obliczu dynamicznych przemian społecznych, harcerze ZHR angażują się w projekty społeczne, edukacyjne i charytatywne, świadcząc o swojej gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego.

Jubileusz to doskonała okazja do spotkań harcerzy z różnych pokoleń, wymiany doświadczeń oraz przekazywania harcerskiego dziedzictwa. Wspólnota harcerska buduje mosty międzypokoleniowe, wzmacniając tym samym więzi, które łączą harcerzy nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

35 lat Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej to czas, który skłania do refleksji nad przeszłością, ale jednocześnie otwiera nowe perspektywy dla przyszłości harcerstwa polskiego. W obliczu współczesnych wyzwań, harcerze ZHR pozostają wierni ideałom harcerstwa, gotowi do podejmowania kolejnych misji, które kształtują charaktery, budując silne i odpowiedzialne pokolenie obywateli. Niech kolejne lata przynoszą jeszcze więcej pasji, zaangażowania i radości z bycia harcerzem w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej!Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger