Anna Malinowska11 stycznia 20243min306
Zapraszamy zainteresowanych historyków harcerstwa do uczestnictwa w Konferencji w roli referentów. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 25.02.2024 roku.

W roku 2024 mija 35 lat od powstania wiosną 1989 roku Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który w pierwszych swoich dokumentach stwierdzał jednoznacznie, że będzie twórczo rozwijał tradycje harcerstwa. W tym samym czasie powstał ZHP (r.z.1918), z którym ZHR połączył się w jedną organizację. W tym zjednoczeniu znalazło się potwierdzenie głębokich korzeni ZHR tkwiących w całej 114-letniej historii ruchu. ZHR jest kontynuacją myśli „harcerskiej Solidarności”, Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A.Małkowskiego działających w latach 1980-1982 i całego ruchu pokihamowskiego. W roku
2024 mija czterdzieści lat od zamanifestowania przez ruch przywiązania do tradycji harcerskiej i polskiej – w Zakopanem przeprowadzono akcję AO [od Andrzeja i Olgi Małkowskich], a w Szczawie zgromadzono harcerskie drużyny na uroczystościach patriotycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Do tych wydarzeń nawiązuje siódma edycja konferencji „Album Historyczny”.

Zapraszam zainteresowanych historyków harcerstwa do uczestnictwa w VII Konferencji z cyklu „Album Historyczny” zatytułowanej „35 lat ze 114 lat tradycji – w trzydziestopięciolecie powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej” organizowanej przez Krakowski Ośrodek Studiów nad Dziejami Harcerstwa przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego ZHR. Konferencja odbędzie się dnia 23.03.2024 w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. Będzie to równocześnie wydarzenie rozpoczynające obchody 35.lecia.

Program konferencji zostanie ułożony w oparciu o zgłoszone referaty. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 25.02.2024 przesyłając na adres [email protected] tytuł referatu, imię, nazwisko, tytuł naukowy, stopień instruktorski, biogram autora (do 300 znaków). Prezentacja referatu nie powinna trwać dłużej jak 15 minut (w przypadku wyjątkowego tematu organizator może wyrazić zgodę na czas 20 minut).

Konferencja odbędzie się w następujacych blokach tematycznych:

I. Tradycje ruchu harcerskiego – 3 referaty
II. Korzenie ZHR – KIHAM, Ruch Harcerski i harcerstwo niezależne – 4 referaty
III. Powstanie ZHR i ZHP (r.z.1918) – 3 referaty
IV. Dokonania i dorobek ZHR (1989-2024) i ZHP (r.z.1918) (1989-1992) – 5 referatów

Wojciech Hausner hm.
Krakowski Ośrodek Studiów
nad Dziejami Harcerstwa
ZO Małopolskiego ZHR
„Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa”

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger