Dzień Myśli Braterskiej 2024

Adam Paczyna22 lutego 20249min218
Jak co roku w dzień urodzin założyciela scoutingu gen. Roberta Baden-Powella harcerki i harcerze obchodzą Dzień Myśli Braterskiej.

W dniu 22 lutego harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) z całej Polski obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Jest to szczególna okazja do wspólnego refleksyjnego przyjrzenia się wartościom, jakimi kieruje się harcerstwo oraz budowania silnych więzi w duchu braterstwa i solidarności.

Tradycja i Idea Dnia Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej ma głębokie korzenie w historii harcerstwa. To dzień, który przypomina o ideach zawartych w harcerskim Przyrzeczeniu oraz Prawie Harcerskim, a więc o wzajemnym szacunku, gotowości do służby oraz braterskiej miłości do bliźnich. To także czas na zwrócenie uwagi na znaczenie wspólnoty i jedności w harcerskiej rodzinie.

Cele i Aktywności

W ramach obchodów Dnia Myśli Braterskiej harcerze i harcerki organizują różnorodne aktywności, które promują ideę braterstwa oraz solidarności. Może to być organizacja ognisk, spotkań integracyjnych, czy też akcji charytatywnych, które mają na celu pomoc potrzebującym. Istotnym elementem jest również refleksja nad własnymi działaniami i postawą w życiu codziennym, zgodnie z harcerskimi wartościami.

Wspólnota i Współpraca

Dzień Myśli Braterskiej to nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim czas na budowanie wspólnoty i wzmacnianie więzi między harcerzami. To moment, w którym każdy członek harcerskiej społeczności może doświadczyć wsparcia, zrozumienia oraz przyjaźni. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu w różnorodne działania, harcerze kształtują się jako odpowiedzialni obywatele gotowi służyć innym i wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego.

Dzień Myśli Braterskiej w ZHR to niezwykła okazja do celebracji wartości harcerskich oraz budowania silnej i zjednoczonej społeczności. To czas na refleksję nad własnymi postawami i działaniami, na budowanie braterskich więzi oraz na inspirujące aktywności, które promują idee współpracy, solidarności i służby bliźnim. Niech ta wyjątkowa okazja będzie przypomnieniem o istotności wspólnego wysiłku i oddania dla wspólnych celów w duchu harcerskiej idei.

„Dla mnie Dzień Myśli Braterskiej to nie tylko kolejna data w kalendarzu harcerskim. To moment, który skupia naszą uwagę na tym, co w harcerstwie najważniejsze – na braterstwie i solidarności. To czas, w którym wszyscy harcerze mogą zjednoczyć się w duchu współpracy i wzajemnego wsparcia. Obchody tego dnia dają nam okazję do refleksji nad naszymi działaniami i postawami, oraz do jeszcze głębszego zrozumienia harcerskich wartości. Jestem dumny, że mogę być częścią tej wspaniałej społeczności, która na co dzień stara się żyć zgodnie z ideami harcerstwa.” – mówi Szymon.

„Dla mnie Dzień Myśli Braterskiej to czas, który przypomina nam o istocie harcerskiej rodziny. To moment, w którym możemy podziękować naszym harcerskim braciom i siostrom za ich wsparcie i przyjaźń. Jestem głęboko wzruszona widząc, jak nasza społeczność jednoczy się w duchu solidarności, gotowa służyć innym i wspólnie działać na rzecz dobra. Dla mnie Dzień Myśli Braterskiej to także okazja do refleksji nad tym, jak mogę jeszcze bardziej angażować się w budowanie wspólnoty i wzmacnianie więzi harcerskich. Cieszę się, że mogę być częścią tego pięknego ruchu, który kształtuje nas jako lepszych ludzi i obywateli.” – dodaje Zosia.Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger