Nowy Rozkaz Specjalny Przewodniczącego ZHR

Barbara Sobieska24 lutego 20245min320
Druhny i Druhowie! Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozkazu Przewodniczącego ZHR z dnia 24 lutego 2024 roku.

Druhny i Druhowie!

Choć trudno w to uwierzyć, od napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku minęły już dwa lata. Jednym z bezpośrednich skutków tej zbrodniczej agresji była rzeka uchodźców – głównie kobiet z dziećmi oraz osób starszych.

Polskie społeczeństwo zareagowało w stylu, który zapisze się w podręcznikach historii jako przykład solidarności i sąsiedzkiego braterstwa. Istotną częścią tego spontanicznego zrywu naszego narodu była służba pełniona przez ZHR, obok innych organizacji harcerskich i pozarządowych. Od pierwszych dni wojny byliśmy obecni na sześciu przejściach granicznych, tworzyliśmy i obsługiwaliśmy liczne punkty recepcyjne i noclegowe, pomagaliśmy w magazynach i logistyce pomocy humanitarnej. Nasze harcerki i harcerze częstokroć byli pierwszymi witającymi na polskiej ziemi uciekających przed wojną Ukraińców, niosąc poczucie bezpieczeństwa i otuchę.

Skala naszego zaangażowania budzi szacunek – przerosła wszystkie dotychczasowe akcje społeczne ZHR, łącznie z Białymi Służbami czy pomocą dla powodzian. W działania zaangażowało się siedem tysięcy członków ZHR oraz setki naszych absolwentów – byłych instruktorów i harcerzy. Oznacza to, że do służby stanęli w zasadzie wszyscy ci, którzy z uwagi na kryteria wiekowe mogli to uczynić. Służba nie trwała kilka dni, a kilka miesięcy. Nasze wsparcie trafiło – ostrożnie licząc – do kilkuset tysięcy potrzebujących.

W drugą rocznicę rozpoczęcia tej wielkiej służby, chcemy po prostu bardzo podziękować Wam za to, co wtedy zrobiliście. Daliście najpiękniejszy dowód głębokiego sensu naszej codziennej pracy. Postawa ZHR została zauważona, doceniona i budziła powszechne uznanie, od funkcjonariuszy publicznych wszystkich szczebli po miliony zwykłych obywateli, często ofiarnie wspierających nasze wysiłki.

Wtedy z oczywistych przyczyn nikt nie miał głowy i czasu, żeby zajmować się wewnętrznymi podziękowaniami, bo cała nasza uwaga skierowana była (i słusznie!) na potrzebujących. Dziś, chcąc uhonorować ówczesny wysiłek tysięcy harcerek i harcerzy, ustanawiamy odznakę „My z Wami / Ми з Вами” jako symbol polsko-ukraińskiej solidarności tamtego czasu.

Na Ukrainie dalej trwa wojna. Nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka, kiedy staniemy przed kolejnymi wyzwaniami i jaka służba będzie jeszcze potrzebna. Niech hasło „first to help” zostanie w naszych sercach na zawsze.

Link do dokumentu: Rozkaz Specjalny L1 z 24. lutego 2024

Więcej o odznace My z Wami w uchwale Naczelnictwa z 20 lutego br.

Przewodniczący ZHR

hm. Krzysztof Wójtowicz HR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger