25 marca 2024

Akcja Założycielska! Dołącz 3 kwietnia!

Z okazji rocznicy Zjazdu założycielskiego ZHR i Ty załóż (mundur) ZHR – w szkole, w pracy i w mediach społecznościowych.
8min 224
25 lutego 2024

Rocznica podjęcia uchwały o powołaniu ZHR

25 lutego 1989 r. w kościele św. Zygmunta w Warszawie, w obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziś mija 35 lat od tego wydarzenia!
4min 209
25 lutego 2024

Rozkaz Przewodniczącego ZHR

Druhny i Druhowie! Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozkazu Przewodniczącego ZHR z dnia 25. lutego 2024.
1min 182


Druhny i Druhowie,
35 lat temu, 25 lutego 1989 roku w kościele św. Zygmunta w Warszawie powołano Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia nowej organizacji. Pod uchwałą jeszcze na spotkaniu podpisało się 116 instruktorek i instruktorów harcerskich, a w kolejnych dniach dziesiątki kolejnych.

To kolejna z kilku dat stanowiących kamienie milowe na drodze do tej organizacji, która dziś jest ZHR-em. Pierwsza z nich to oczywiście 12 lutego, kiedy to powstał Komitet Założycielski ZHR. Kolejna to 19 marca, czyli powołanie Związku Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918. Następne kluczowe wydarzenia to I Zjazd ZHR w dniach 1-2 kwietnia w Sopocie i Zjazd ZHP-1918 w dniu 1 grudnia w Warszawie. I wreszcie 3 października 1992 roku, kiedy to obydwie organizacje połączyły się w jeden Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Ówczesne decyzje pełne były obaw, niepokojów, ale też determinacji i przekonania o ich najgłębszej słuszności. ZHR wykuwał się w drodze gorących dyskusji i często głębokich sporów, ale zawsze zwyciężało poczucie braterstwa wprost zapisane w naszym Prawie.

Dziś z perspektywy lat widzimy z pełną jasnością, że były to decyzje właściwe. Świadczą o tym nasze Białe Służby, pomoc powodzianom, służba HOPR podczas ŚDM w Polsce i poza jej granicami, służba podczas pandemii i wojny w Ukrainie. Świadczą o tym nasze zloty, zjazdy, złazy i konferencje. Ale przede wszystkim świadczy o tym nasza codzienna harcerska praca w gromadach czy drużynach i uśmiechy na twarzach zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, przeżywających przygodę życia na zbiórkach, biwakach, zimowiskach i obozach.

Życzę Wam, żebyście korzystając z propozycji programowych przygotowanych na cały Rok Jubileuszowy, spojrzeli na harcerskie szlaki wytyczone przez swych poprzedników spod znaku lilijki ZHR przez 35 lat i zaczerpnęli z nich inspirację do wędrówki “w jasną z błękitów utkaną dal” przez kolejne długie lata.

Przewodniczący ZHR hm. Krzysztof Wójtowicz
23 marca, Kraków

Konferencja Historyczna

Zgłoszenia zakończyły się 11 marca.

W roku 2024 mija 35 lat od powstania wiosną 1989 roku Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który w pierwszych swoich dokumentach stwierdzał jednoznacznie, że będzie twórczo rozwijał tradycje harcerstwa. W tym samym czasie powstał ZHP (r.z.1918), z którym ZHR połączył się w jednej organizacji. W tym zjednoczeniu znalazło się potwierdzenie głębokich korzeni ZHR tkwiących w całej 114-letniej historii ruchu.

ZHR jest kontynuacją myśli „harcerskiej Solidarności”, Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego działających w latach 1980-1982 i całego ruchu pokihamowskiego. W 2024 mija czterdzieści lat od zamanifestowania przez ruch przywiązania z tradycji harcerskiej i polskiej – w Zakopanem przeprowadzono akcję AO od Andrzeja i Olgi Małkowskich, a w Szczawie zgromadzono harcerskie drużyny na uroczystościach patriotycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Do tych wydarzeń nawiązuje siódma edycja konferencji „Album Historyczny”.

NACZELNICTWO ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ oraz KRAKOWSKI OŚRODEK BADAŃ NAD DZIEJAMI RUCHU HARCERSKIEGO PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO ZHR

we współpracy z MUZEUM I CENTRUM RUCHU HARCERSKIEGO O/MUZEUM KRAKOWA

zapraszają na

VII Konferencję z cyklu „Album Historyczny” 35 lat ze 114 lat tradycji – w trzydziestopięciolecie powstania ZHR
Konferencja odbędzie się 23 marca 2024 r. (sobota) w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie ul. Forteczna 28.

W programie konferencji:
Tradycje ruchu harcerskiego
Korzenie ZHR – KIHAM, Ruch Harcerski i harcerstwo niezależne
Powstanie ZHR i ZHP (r.z.1918)
Dokonania i dorobek ZHR (1989-2024) i ZHP (r.z.1918) (1989-1992)


Od lutego do listopada, cała Polska

Odznaka Jubileuszowa

Weź udział w programie metodycznym, wykonaj zadania, udowodnij sprawność i harcuj!

Dla kogo?

Jednostki i grono instruktorskie

Kto odpowiedzialny?

Organizacja HarcerekOd lutego do listopada, cała Polska

Tropienie Mamutów

Zadanie dla drużyn: odnalezienie i spotkanie z tymi, którzy tworzyli ZHR na podstawie „Mapy Mamutów”.

Dla kogo?

Drużyny i zastępy

Kto odpowiedzialny?

Komisja Historyczna Rady Naczelnej

Zobacz mapę na stronie https://azymut.zhr.pl/2024/02/22/mapa-korzeni-na-35-lecie-zhr/23 marca, Kraków

Konferencja Historyczna

VII Konferencja z cyklu „Album Historyczny” 35 lat ze 114 lat tradycji – w trzydziestopięciolecie powstania ZHR

Dla kogo?

Historycy, świadkowie i pasjonaci historii harcerstwa

Kto odpowiedzialny?

Naczelnictwo3 kwietnia, cała Polska

Akcja Założycielska

W rocznicę Zjazdu założycielskiego ZHR i Ty załóż (mundur) ZHR – w szkole, w pracy i w mediach społecznościowych.

Dla kogo?

Każdy kto nosi mundur ZHR

Kto odpowiedzialny?

Organizacja Harcerzy


wrzesień, cała Polska

Kim jesteśmy?

Kolportuj przygotowany materiał o tym czym jest ZHR: w trakcie naborów, spotkań z rodzicami i tam gdzie jeszcze nie wiedzą!

Dla kogo?

Drużyny i zastępy

Kto odpowiedzialny?

Komisja Historyczna Rady Naczelnej


listopad-grudzień, do ustalenia

Gala 35-lecia ZHR

Prasuj spódnicę lub spodnie w kant
i dołącz do świętowania!

Dla kogo?

Grono instruktorskie

Kto odpowiedzialny?

NaczelnictwoZwiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger