Wypominki

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. św. Jan Paweł II

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Nawiedzamy groby, modlimy się, ofiarowujemy odpusty, wspominamy…

Ale nie wiem, czy do końca sobie uświadamiamy, że modląc się za zmarłych pomagamy im w tym, żeby byli szczęśliwi i to na zawsze. A przy okazji wypełniamy 3 punkt Prawa Harcerskiego, w jego drugiej części: Harcerz/harcerka (…) niesie pomoc bliźnim.

Tak – zmarli są naszymi bliźnimi i ci, którzy nie są jeszcze w niebie, potrzebują naszej pomocy. W tym gronie oczekujących są pewno i nasi harcerscy przyjaciele, z którymi siadaliśmy do wspólnego ogniska, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej Ojczyzny, czy przeżywaliśmy kolejną zbiórkę, wyprawę, przygodę.

Dlatego zapraszam do udziału w harcerskich WYPOMINKACH. Jeżeli chcesz, by pamięć o zmarłych harcerkach i harcerzach nie uległa zapomnieniu, by w harcerskim kręgu modlitwy zostały wyszeptane ich imiona, a kapelani za nich ofiarowali Mszę św. włącz się do modlitwy za zmarłych. Na adres [email protected] wyślij ich imiona (możesz też podać ich stopnie i środowisko, a może i jakieś krótkie wspomnienie).

Na bieżąco będziemy na tej stronie dopisywali przesłane imiona śp. harcerek i harcerzy. Poniżej możesz już teraz odczytać imiona tych, którzy w ostatnim czasie odeszli na „wieczną wartę”. Można też będzie listę zmarłych wydrukować i wraz z drużyną, zastępem „Wypominki harcerskie” odczytać i pomodlić się za nich.

1 listopada Kapelan Naczelny ZHR odprawi Mszą Świętą za wszystkich poleconych w wypominkach.

Druhno! Druhu! Pamiętaj, dzisiaj ty modlisz się za zmarłych, a kiedyś oni wstawią się za tobą u Boga…

Czuwajmy!
I módlmy się za tych, których już między nami już nie ma.


BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAJMY ŚP. DRUHNY I DRUHÓW:

+ hm. Andrzej Małkowski (zm. 15.01.1919 r.)

+ hm. Zofia Wocalewska (zm. 23.03.1934 r.)

+ dh. Grażyna Kierszniewska (zm. 08.07.1940 r.)

+ hm. Maria Walciszewska (zm. 18 lutego 1941)

+ hm. Jan Bytnar ps. Rudy (zm. 30.03.1943 r.)

+ phm Aleksy Dawidowski (zm. 30.03.1943 r.)

+ dh. Maria Eugenia Jasińska (zm. 20.04.1943 r.)

+ hm. Tadeusz Zawadzki „Zośka”  (zm. 20.08.1943 r.)

+ hm. Maria Świtalska (zm. 2 listopada 1943)

+ phm. Dorota Łapicka (zm. 1/2.08.1944 r.)

+ hm. RP Maria Wocalewska (zm. 04.08.1944 r.)

+ hm. Jadwiga Wocalewska-Szletyńska (zm. 04.08.1944 r.)

+ dh. Zofia Krassowska ps „Duża Zosia” (zm. 6.08.1944 r.)

+ hm. Rp Jadwiga Falkowska (zm. 07.09.1944 r.)

+ dh. Barbara Marta Nazdrowiczówna ps. „Wiewiórka”  (zm. 19.09.1944 r.)

+ Stanisław Bytnar (zm. w styczniu 1945 r.)

+ dh. Joanna Skwarczyńska (zm. 18.07.1948 r.)

+ pwd. Bożena Paluchiewicz (zm. 08.11.1968r.)

+ dh. Janina Bartkiewicz ps. „Bartek”  (zm. 09.09.1975 r.)

+ dh. Anna Jenke (zm. 15.02.1976 r.)

+ Olga Drahonowska- Małkowska (zm. 15.01.1979 r.)

+ hm. Jan Rolewicz – założyciel Szczepu „Dąbie” (zm. 19.01.1982 r.)

+ hm. Zdzisława Kopczyńska (zm. 14.10.1982 r.)

+ hm. Wilhelmina Ginter (zm. 07.02.1983r.)

+ hm. Danuta Magierska ( zm. 18 kwietnia 1984)

hm. Maria Skorupska-Daszkiewicz-Korybut (zm. 1993 r.)

+ Zdzisława Bytnar (zm. 13.08.1994 r.)

+ hm. Jadwiga Gronostajska  (zm. 13.05.1995 r.)

+ pwd. Monika Warmińska (zm. 17.04.1995 r.)

+ Grażyna Lipińska (zm. 30.11.1995 r.)

+ hm. Zofia Florczak (zm. 05.12.1996 r.)

+ hm. Jadwiga Zbucka (zm. 23.08.1999 r.)

+ ks. Tomasz Kania (zm. w 1999 r.)

+ hm. Józef Kurowski (zm. w 1999 r.)

+ hm. Stefania Stipal (zm. 24.04.2000 r.)

+ pwd. Olga Broniewska (zm.10.07.2000 r.)

+ ks. phm. Tomasz Saczewa (zm. 31.07.1999 r.)

+ hm. RP Stanisław Broniewski „Orsza” (zm. 30.12.2000 r.)

+ dh Andrzej Ciuka (zm. 2001 r.)

hm. Helena Markowska (zm. 15.12.2001 r.)

+ phm. Beata Jerenkow (zm.10.07.2002 r.)

+ Mariusz Szczerkowski (zm. 10.07.2002 r.)

+ hm. Małgorzata Szymańska (zm. 24/25.06.2003 r.)

+ hm. Anna Mirecka-Lubowicka (zm. 16.09.2003 r.)

+ Leszek Rawski zastępowy 33 KDH „Zawiszacy” tragicznie zmarł w wieku 15 lat (2003 r.)

+ pwd. Mieczysław Pecolt (zm. 13.11.2003r.)

+ hm. Hanna Kuropatwińska (zm. 26.03.2004 r.)

+ Damian Rosik – zastępowy PgDHy „Wilki” (zm. 20.08.2004 r.)

+ hm. RP Tomasz Strzembosz  (zm 16.10.2004 r.)

+ hm. Hanna Szolc   (zm. 31.12.2004 r.) 

+ hm. Józef Lipidalski (zm. 05.10.2005 r.)

+ mł. Michał Małecki (10.11.2005 r.)

+ hm. Jerzy Komorowski „Żubr Zwyrtała” (zm. 25.04.2006  r.)

+ hm. Julia Lach (zm. 2006 r.)

+ Maryla Strzemboszowa (zm. 23.07.2007 r.)

+ ks. prałat Zdzisław Peszkowski  hm.  (zm. 8.10.2007 r.)

+ o. gen. Adam Studziński harcmistrz (zm. 02.04.2008 r.)

+ Danuta Bytnar (zm. 19.04.2008 r.)

+ o. gen. Adam Studziński harcmistrz (zm. 02.04.2008 r.)

+ Danuta Bytnar (zm. 19.04.2008 r.)

+ o. gen. hm. Adam Studziński (zm. 02.04.2008 r.)

+ Danuta Bytnar (zm. 19.04.2008 r.)

+ hm. Jadwiga Harczuk-Muszyńska (zm. 21.08 2008 r.)

+ dh. Łukasz Półtorak (zm. 11.09.2008 r.)

+ dh. Michał Cześniewicz (zm. 1.11.2009 r.)

+ hm. RP Ryszard Kaczorowski (zm.10.04.2010 r.)

+ hm. Paweł Wypych (zm. 10.04.2010 r.)

+ phm. Katarzyna Doraczyńska (zm. 10.04.2010 r.)

+ pwd. Katarzyna Piskorska  (zm. 10.04.2010 r.) 

+ Jakub Górniak (8.09.2022 r.)

+ hm. Anna Burdówna (zm. 01.11. 2010 r.)

+ ks. prof. hm. Krzysztof Szczygieł HR (zm. 10.11.2010 r.)

+ hm. Józef Wysocki HR (zm. 21.01.2011 r.)

+ hm. Leszek Białach HR (zm. 21.03.2011 r.) 

+ pwd. Andrzej Wasielewski (zm. 18.03.2012r.)

+ phm. Jarosław Łuczyński HR (zm. 02.10.2012 r.)

+ phm. Kamil Kulczycki HR (zm. 09.02.2012 r.) 

+ hm. Konrad Obrębski HR (zm. 10.02.2012 r.)

+ Druhna Wiktoria (zm. 05.08.2012 r.)

+ Druhna Joanna Jaśkiewicz (zm. 29.08.2012 r.)

+ hm. Zofia Schuch-Nikiel (zm. 23.12.2012 r.)

+ phm. Dagmara Polińska-Malenta (zm. 14.01.2013 r.)

+ pwd. Karolina Ostaszewska (zm. 01.02.2013 r.)

+ phm. Adam Podczaski (zm. 01.07.2013 r.)

+ hm. Roman Śliwczyński (zm. 21.08.2013 r.)

+ hm. Feliks Borodzik (zm. 14.08.2013 r.) 

+ phm. Lucjan Muszyński (zm. 04.10.2013 r.)

+ hm. Andrzej Zbierski (zm. 8.10.2013 r.)

+ ks. dr hm. Krzysztof Bojko (zm. 10.11.2013 r.)

+ pwd. Wojciech Korabik (zm. 25.12.2013 r.)

+ hm. Maria Więckowska-Malec (zm. 4.01.2014 r.)

+ hm. Michał Stasiak (zm. 10/11.02.2014 r.)

+ Tymoteusz Duchowski, ps. „Motek” (zm. 14.03.2014 r.) 

+ hm. Robert Chalimoniuk (zm. 22.05.2014 r.) 

+ phm. Katarzyna Lerch- Błaszczak „Kasieńska” (zm. 12.09.2014 r.)

+ O. hm. Jerzy Świerkowski SJ (zm. 19.01.2015 r.)

+ hm. Barbara Bogucka-Bielińska (zm. 10.03.2015 r.)

+ hm. Ryszard Wcisło (zm. 25.10.2015 r.)

+ dh. Krystyna Piątkowska (zm. 27.10.2015 r.)

+ Druhna Iga Cieślińska (zm. 29.04.2016 r.)

+ hm. Alina Radkowska (zm. 28.06.2016 r.)

+ hm. Wiesław Jasiński (zm. 24.05.2018 r.)

+ dh. Barbara Wachowicz (zm. 7.06.2018 r.)

+ dh. Danuta Rossman (zm. 28.09.2018 r.)

+ hm. Marian Maj (zm. 11.05.2019 r.)

+ ks. phm. Słąwomir Grzela (zm. 30.10.2019 r.)

+ hm. Czesław Łukowczyk (zm. 28.07.2020 r.)

+ och. Anna Cierpisz (zm. 03.10.2020)

+ mjr. hm. Władysław Zawiślak (zm. 5.10.2020 r.)

+ Mirosław Wojciechowski – KPH (zm. 4.11.2020 r.)

+ bp hm. Adam Dyczkowski (zm. 10.01.2021 r.)

+ pwd. Tadeusz Goliński (zm. 30.01.2021 r.)

+ dh. Ludmiła Niedbalska (zm. 1.03.2021 r.)

+ Eugeniusz Rachwalski ps. „Kotwica” (zm. 28.04.2021 r.)

+ Druh Julian Topolowski (zm. 16.06.2021 r.)

+ hm. Aleksander Rychlik (zm. 12.07.2021 r.)

+ dh. Danuta Tyszyńska-Kownacka (zm. 23.10.2021 r.)

+ ks. Marek Gładki (zm. 27.10.2021 r.)

+ hm. Jadwiga Chruściel (zm. 26.04.2022 r.)

+ ks. Jerzy Rasiak (zm. 23.12.2022 r.)

+ ćw. Wojciech Wojno, 104 Warszawski Krąg Starszoharcerski „Róża”

+ por. Adam Gajda (zm. 22.05.2022 r.)

+ ks. pwd. Grzegorz Radziszewski (6.08.2022 r.)

+ phm. Wojciech Derkowski HR (zm. 13.10 2022 r.)

+ Martyna Piasecka (zm. 27.12.2022)

+ hm. Ewa Wiatr (zm. 22.03.2023 r.)

+ Andrzej Zieliński (zm. 24.03.2023 r.)

+ hm. Wanda Półtawska (zm. 24.10.2023 r.)


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger