Barbara Sobieska30 sierpnia 20216min1463
Zakończył się XVII Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W sobotę 28.08.2021 delegaci i delegatki XVII Zjazdu ZHR wybrali nowego Przewodniczącego ZHR, delegatki Naczelniczkę Harcerek, a delegaci Naczelnika Harcerzy.

Przewodniczącym ZHR został hm. Karol Siergiej, Naczelniczką Harcerek hm. Justyna Kralisz, Naczelnikiem Harcerzy hm. Michał Markowicz.


Trzeciego dnia XVII Zjazdu ZHR delegaci i delegatki dokonali wyboru Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego.

RADA NACZELNA

Członkowie z wyboru:

1. hm. Katarzyna Bieroń (Okręg Małopolski)
2. hm. Ewa Borkowska-Pastwa (Okręg Pomorski)
3. hm. Michał Butkiewicz (Okręg Kujawsko-Pomorski)
4. hm. Artur Dryjer (Okręg Pomorski)
5. phm. Piotr Dudziński (Okręg Łódzki)
6. hm. Rene Karkocha (Okręg Małopolski)
7. hm. Maciej Karmoliński (Okręg Pomorski)
8. hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
9. hm. Marcelina Koprowska (Okręg Mazowiecki)
10. hm. Anna Malinowska (Okręg Staropolski)
11. hm. Magdalena Masiak (Okręg Mazowiecki)
12. hm. Agata Nowacka (Okręg Wielkopolski)
13. hm. Grzegorz Nowik (Okręg Mazowiecki)
14. hm. Adam Paczyna (Okręg Górnośląski)
15. hm. Dominika Romanowicz (Okręg Małopolski)
16. phm. Barbara Sobieska (Okręg Staropolski)


Komisja Rewizyjna

 1. hm. Magdalena Czyżewicz (Okręg Małopolski)
 2. hm. Piotr Giczela (Okręg Mazowiecki)
 3. hm. Ryszard Kandzora (Okręg Pomorski)
 4. hm. Karolina Poniatowska-Lipska (Okręg Lubelski)
 5. phm. Daniel Rudnicki (Okręg Dolnośląski)
 6. hm. Marta Stankiewicz (Okręg Podkarpacki)
 7. hm. Maria Szymankiewicz (Okręg Łódzki)
 8. hm. Marek Wojdan (Okręg Północno-Zachodni)
 9. phm. Michał Zazula (Okręg Małopolski)

Sąd Harcerski


 1. hm. Anna Dudzik (Okręg Mazowiecki)
 2. hm. Adam Kralisz (Okręg Łódzki)
 3. hm. Jan Aleksander Pastwa (Okręg Pomorski)
 4. hm. Anna Reda (Okręg Pomorski)
 5. hm. Krzysztof Jacek Woś (Okręg Kujawsko-Pomorski)

Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej zakładki zjazdowej, gdzie znajduje się również transmisja XVII Zjazdu ZHR, realizowana przez Biuro Prasowe ZHR.

Foto: Robert Sawicki Biuro Prasowe ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger