Barbara Sobieska30 sierpnia 20213min287
Zjazd to nie tylko ważne decyzje, ale również spotkania, czas na rozmowy, dyskusje, możliwość spędzenia czasu w wyjątkowych okolicznościach przyrody.

Trzeci dzień Zjazdu rozpoczął się od prezentacji kandydatów do Rady Naczelnej. Trzydzieści instruktorek i instruktorów przedstawiło się oraz zaprezentowało swoje kandydatury – opowiadając o swoim doświadczeniu, możliwościach i pomysłach na zaangażowanie w działaniu władz Związku. Po zakończonej prezentacji kandydaci otrzymali pytania od delegatek i delegatów, które dotyczyły doświadczenia, wizji, świadomości organizacyjnej. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania i zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie.

Kolejnym punktem była prezentacja, pytania oraz głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej Związku. Przedstawiono kandydatury dziewięciu osób.

Po zakończeniu głosowania przedstawiono kandydatów do składu Sądu Harcerskiego – gotowość do pełnienia służby w Sądzie zadeklarowało pięć osób. Przeprowadzono głosowania.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wybranym władzom, życzymy jak najwięcej energii do działania oraz satysfakcji z pełnionej służby. Więcej informacji na temat władz w ZHR.Po ogłoszeniu wyników odbyła się prezentacja wyników prac Grup Problemowych oraz glosowanie nad projektami uchwał.

Kolejnym punktem ostatniego dnia zjazdowego było zaprzysiężenie nowych władz i wręczenie sznurów funkcyjnych. Głos zabrali nowo wybrani – Przewodniczący ZHR hm. Karol Siergiej, Naczelniczka Harcerek hm. Justyna Kralisz, Naczelnik Harcerzy hm. Michał Markowicz.

Na zakończenie – wszyscy uczestnicy zawiązali krąg i pożegnali się wspólnie śpiewając „Bratnie słowo”.


Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej zakładki zjazdowej, gdzie znajduje się również transmisja XVII Zjazdu ZHR, realizowana przez Biuro Prasowe ZHR.

Foto: Robert Sawicki Biuro Prasowe ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger