Barbara Sobieska31 sierpnia 20215min550
W niedzielę 29.08. zakończył się długo wyczekiwany XVII Zjazd ZHR. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie było możliwości przeprowadzenia Zjazdu zaplanowanego na kwiecień 2020, w tradycyjnej formule.

XVII Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.  Tak jak w swoim liście do delegatek i delegatów napisała komendantka Zjazdu hm. Małgorzata Siergiej miejsce spotkania było wyjątkowe: „Tam w lesie nad jeziorem, wśród wysokich smukłych drzew, wesoły ogień płonie i echo niesie śpiew…”

Decyzją Naczelnictwa XVII Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbył się w Ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowo – wychowawczym ZHR w Ząbiu na Warmii. Miejsce doskonale znane w ZHR – dwa lata temu widzieliśmy się nad Jeziorem Łańskim na Zlocie 30-lecia, a z Ośrodka korzystają środowiska ZHR.

Zjazd to czas czas podejmowania decyzji o najważniejszych dla naszego Związku kwestiach. Propozycje uchwał, dyskusje w grupach, sprawozdania ustępujących władz, a także wybór nowych.

Na najbliższą kadencję zostały wybrane nowe władze:

Przewodniczącym ZHR został hm. Karol Siergiej, Naczelniczką Harcerek hm. Justyna Kralisz, Naczelnikiem Harcerzy hm. Michał Markowicz.

Członkami (z wyboru) nowej Rady Naczelnej zostali:

 1. hm. Katarzyna Bieroń (Okręg Małopolski)
 2. hm. Ewa Borkowska-Pastwa (Okręg Pomorski)
 3. hm. Michał Butkiewicz (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 4.  hm. Artur Dryjer (Okręg Pomorski)
 5. phm. Piotr Dudziński (Okręg Łódzki)
 6. hm. Rene Karkocha (Okręg Małopolski)
 7. hm. Maciej Karmoliński (Okręg Pomorski)
 8. hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
 9. hm. Marcelina Koprowska (Okręg Mazowiecki)
 10. hm. Anna Malinowska (Okręg Staropolski)
 11. hm. Magdalena Masiak (Okręg Mazowiecki)
 12. hm. Agata Nowacka (Okręg Wielkopolski)
 13. hm. Grzegorz Nowik (Okręg Mazowiecki)
 14. hm. Adam Paczyna (Okręg Górnośląski)
 15. hm. Dominika Romanowicz (Okręg Małopolski)
 16. phm. Barbara Sobieska (Okręg Staropolski)

Nową Komisję Rewizyjną Związku tworzyć będą:

 1. hm. Magdalena Czyżewicz (Okręg Małopolski)
 2. hm. Piotr Giczela (Okręg Mazowiecki)
 3. hm. Ryszard Kandzora (Okręg Pomorski)
 4. hm. Karolina Poniatowska-Lipska (Okręg Lubelski)
 5. phm. Daniel Rudnicki (Okręg Dolnośląski)
 6. hm. Marta Stankiewicz (Okręg Podkarpacki)
 7. hm. Maria Szymankiewicz (Okręg Łódzki)
 8. hm. Marek Wojdan (Okręg Północno-Zachodni)
 9. phm. Michał Zazula (Okręg Małopolski)

W skład Sądu Harcerskiego weszli:

 1. hm. Anna Dudzik (Okręg Mazowiecki)
 2. hm. Adam Kralisz (Okręg Łódzki)
 3. hm. Jan Aleksander Pastwa (Okręg Pomorski)
 4. hm. Anna Reda (Okręg Pomorski)
 5. hm. Krzysztof Jacek Woś (Okręg Kujawsko-Pomorski)

Nowym władzom życzymy dużo energii do działania i satysfakcji z pełnionej służby.


Dostępna jest również transmisja on-line – tekstowa i fotograficzna Facebook Zjazd ZHR oraz transmisja video https://zhr.pl/zjazd/ realizowanej przez Biuro Prasowe ZHR.

Foto: Karolina Potrzebska, Robert Sawicki

Biuro Prasowe ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger