Komunikat sztabu kryzysowego z dnia 27.02.2022

Anna Malinowska27 lutego 20227min316
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w pomoc Ukrainie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Naczelnictwo ZHR podjęło działania organizacyjne we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, władzami organizacji harcerskich i pozarządowych.

Druhny i Druhowie,

bieżąca komunikacja odbywa się wewnętrznie drogą służbową. W komunikacie przekazujemy tylko ogólne informacje.

1. Spotkanie online koordynatorów 

Dziś wieczorem odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego z koordynatorami okręgowymi.

2. Struktura działań 

Koordynatorzy okręgowi Pogotowia kontaktują się z Katarzyną Bieroń ([email protected]), Koordynatorzy HOPR kontaktują się z Adamem Niemkiewiczem ([email protected]).

3. Raportowanie: 

Codziennie wieczorem koordynatorzy okręgowi proszeni są o krótkie raportowanie podjętych działań danego dnia przez dedykowany formularz.

4. Zgłoszenia służby oraz potrzeby pomocy

Uruchomiliśmy infolinię, gdzie możecie kierować osoby, które chcą zgłosić potrzebę pomocy – osoby ją obsługujące uzupełniają odpowiednie formularze i oddzielny zespół rozdzieli zadania dalej.

Zgłoszenia chętnych do pomocy przyjmujemy od członków lub byłych członków ZHR.

Zgłoszenia dokonywane są przez ankietę ZHR (na stronę ZHR), infolinię (Nr infolinii: 222552227) oraz maila [email protected]

Przez naszą infolinię 222552227 oraz maila [email protected] zbieramy również zapotrzebowania pomocy. Te są weryfikowane przez dedykowany zespół i będą dystrybuowane odpowiednio do Sztabu lub do realizacji na poziomie Okręgów.

5. Pomoc na granicy

Służba harcerek i harcerzy z Polską Akcją Humanitarną – koordynator phm. Wojciech Drąg (Lubelskie).

6. Zbiórki rzeczy

Reagujemy na potrzeby naszych służb na punktach recepcyjnych przy granicy oraz Caritas, PAH, KPRM.  Służbę koordynują hm. Kajetan i Dorota Kapuścińscy.

7. Media

Za kontakt z mediami odpowiada phm. Barbara Sobieska, [email protected], 796273294

Materiały foto/wideo/audio ze służby – należy umieszczać w dedykowanym folderze.

Rzecznicy prasowi w poszczególnych okręgach:

  • Dolnośląski – Jan Garnecki

  • Górnośląski – Adam Paczyna, Bartłomiej Biernacki

  • Kujawsko-Pomorski – Klaudia Borowska

  • Lubelski – kontakt z koordynatorem okręgowym

  • Łódzki – Grzegorz Bielawski

  • Małopolski – kontakt z koordynatorem okręgowym

  • Mazowiecki – Baśka Koc

  • Podkarpacki – Gabriela Makochoń

  • Pomorski – Jagoda Jankowska

  • Północno-Zachodni – Przemysław Chabros

8. Sprzęt wojskowy

Nie zbieramy sprzętu wojskowego i ogłaszamy podobnych zbiórek na stronach ZHR. Prowadzimy działania humanitarne, a nie militarne. Tym zajmują się służby wojskowe.

9. Noclegi

Kontakt z WCZK. Dodatkowo zbieramy dane dotyczące możliwych miejsc noclegowych zadeklarowanych przez osoby prywatne i w razie potrzeb być w pogotowiu do rozdysponowania alarmowego. Takie alarmowe zakwaterowanie powinno trwać do 2-3 dni, aby był czas na kontakt z WCZK. Jeśli wśród potrzebujących są osoby, które nie przeszły przez punkty recepcyjne, należy ustalić drogę formalną, by zarejestrować wszystkich w systemie.

10. Pomoc w punktach informacyjnych/recepcyjnych

Koordynatorzy okręgowi posiadają wiedzę w tym zakresie i do nich należy się zgłaszać.

11. Zbieramy środki finansowe na pomoc rzeczową

(żywność, środki czystości, środki opatrunkowe, transport, godne warunki mieszkaniowe) dla rodzin zmuszonych do opuszczenia Ukrainy.  Nr subkonta ZHR: PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094

Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

W razie problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

Czuwaj!

Sztab kryzysowy ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger