Barbara Sobieska27 lutego 20224min292
24. lutego 2022 - w związku z agresją Rosji na Ukrainę ruszyły działania pomocowe prowadzone przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przewodniczący ZHR hm. Karol Siergiej powołał sztab kryzysowy, Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR powołane w marcu 2020 zaktualizowało swoje struktury, gotowość do działania zgłosiło ponad 1000 osób - liczba stale rośnie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w pomoc Ukrainie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Naczelnictwo ZHR podjęło działania organizacyjne we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, władzami organizacji harcerskich i pozarządowych. Struktury powołane przez ZHR działają w bezpośrednim kontakcie z PAH, Caritas Polska, Narodowym Centrum Krwi, Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także z wojewodami oraz administracją rządową.

Organizujemy pomoc rzeczową dla rodzin zmuszonych do opuszczenia Ukrainy – działania prowadzone są we wszystkich Okręgach w Polsce. Zbiórki darów dotyczą także pomocy rzeczowej, która w ramach koordynowanych transportów trafia do strefy przygranicznej, a także w transportowana jest za granicę. Wspieramy także zbiórki lokalne, korzystając z doświadczenia organizacyjnego i gotowości do służby naszych harcerek i harcerzy.

Ponad 60 osób stale pełni służbę w przygranicznych punktach recepcyjnych. Wydając ciepłe posiłki, przekazując zebrane dary, segregując przekazaną pomoc rzeczową, pomaga w przekazywaniu sprawdzonych, rzetelnych informacji, pozostając w łączności ze ogólnopolską strukturą pomocową.Uruchomiliśmy specjalne subkonto ZHR, na które zbieramy środki finansowe. Zakupimy za nie żywność, środki czystości, środki opatrunkowe, a także zorganizujemy transport i godne warunki mieszkaniowe dla potrzebujących. Każda najdrobniejsza kwota wspomoże celowe działania.

Wpłat można dokonywać nas konto:
PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: www.zhr.pl/ukraina

Dbajmy, aby nasza służba odbywała się w sposób rozsądny, bezpieczny i skoordynowany.
W razie problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków ZHR do zaangażowania się w działania solidarności i pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli. Możliwość zgłoszenia do wsparcia służby – za pomocą ANKIETY.


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje działania finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger