Pomoc Ukrainie

Stanowisko ZHR


Druhny i Druhowie,

ze smutkiem, gniewem i troską przyjmujemy wiadomości o napaści Rosji na Ukrainę. Nasze myśli i modlitwy są z jej obywatelami, szczególnie ze skautami z ukraińskiego Płastu i harcerzami z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Obejmujemy nimi także Ukraińców w Polsce, przede wszystkim koleżanki i kolegów naszych harcerek i harcerzy, a wśród nich zwłaszcza członków bliskiego nam od początków istnienia naszych organizacji Płastu – Ukraińskiej Organizacji Skautowej w Polsce. Współpracowaliśmy z Wami w słońcu i w radości, nie opuścimy Was w czasie burzy i smutku.

22 lutego, w Dniu Myśli Braterskiej, składaliśmy sobie przyjacielskie życzenia. Dotyczyły one także mieszkańców Ukrainy, w tym naszych Rodaków. 23 lutego, za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego modliliśmy się za pokój na Ukrainie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej włącza się w pomoc Ukrainie. Podejmujemy służbę i wyzwanie. W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący ZHR powołał sztab kryzysowy i polecił Okręgom ZHR, Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR, Harcerskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu ZHR podjęcie koordynowanej przez ten sztab służby.

Naczelnictwo ZHR podjęło niezwłoczne działania organizacyjne we współpracy z pozostałymi władzami ZHR, innych organizacji harcerskich, z władzami państwowymi i samorządowymi.

Wzywamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków ZHR do zaangażowania się w działania solidarności i pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli.

Naczelnictwo ZHRMateriały metodyczne

Zapraszamy drużynowe i drużynowych do pobrania obszernego materiału „Wojna na Ukrainie – co mówić i robić w drużynie?” przygotowanych przez hm. Magdalenę Leczkowską.

POBIERZ PLIK

Sztab kryzysowy

Przewodniczący ZHR powołał sztab kryzysowy w składzie:
– hm. Małgorzata Siergiej – szefowa sztabu
– hm. Justyna Kralisz
– hm. Michał Markowicz
– hm. Magdalena Ryniak
– hm. Wiesław Turzański
– hm. Adam Paczyna – kontakt z mediami


kontakt: [email protected]

kontakt dla mediów: [email protected]


Aktualności

Dołącz do nas

Jeżeli odczuwasz chęć niesienia pomocy naszym bliźnim w Ukrainie – to nie zwlekaj tylko dołącz do naszej służby. Służba organizowana przez ZHR to ogólnopolska sieć pomocowa, która działa w każdym województwie i dzięki skoordynowanej pomocy jest w stanie zareagować adekwatnie do pojawiających się potrzeb niezależnie od miejsca i pola służby.

Działania realizowane przez Pogotowie to:

  • Organizowanie zbiórek produktów
  • Działania informacyjne przy granicy oraz na dworcach w całej Polsce
  • Odpowiednie pakowanie i adresowanie paczek
  • Segregowanie i porządkowanie magazynów
  • Pomoc przy transportach
  • Służba na granicy w punktach recepcyjnych dla uchodźców
  • Tworzenie miejsc przebywania uchodźców
  • Wiele innych działań…

Po wypełnieniu ankiety skontaktuje się z Tobą koordynator okręgowy, który udzieli Ci informacji na temat zadań i spraw formalnych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ I ZGŁOŚ SIĘ DO SŁUŻBY


Wsparcie finansowe

Organizujemy pomoc rzeczową dla rodzin zmuszonych do opuszczenia Ukrainy. W tym celu uruchomiliśmy specjalne subkonto ZHR, na które zbieramy środki finansowe. Zakupimy za nie żywność, środki czystości, środki opatrunkowe, a także zorganizujemy transport i godne warunki mieszkaniowe dla potrzebujących.
Każda najdrobniejsza kwota wspomoże celowe działania.

Wpłat można dokonywać nas konto:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, Warszawa
PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

Information in English

Kontakt

Dla mediów

Szefowa sztabu kryzysowego hm. Małgorzata Siergiej
kontakt: [email protected]

Rzecznik Prasowy ZHR hm. Adam Paczyna
kontakt dla mediów: 781-818-095, [email protected]


Wicek czuwa z Nami!


23 lutego obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego męczennika, naszego patrona, więźnia obozu koncentracyjnego. Wicek nigdy nie zatracił swojego człowieczeństwa i wiary w Bożą opatrzność, nawet w warunkach obozu koncentracyjnego.

Nie tracił nadziei i pogodnego ducha, zawsze był wrażliwy na potrzeby drugiego w działaniu i duchowym wsparciu, stale był gotowy do służby, do której siłę czerpał z modlitwy. Dzisiaj jest naszym orędownikiem i wzorem.

W okresie, gdy podejmujemy wzmożoną służbę, proszę wszystkie harcerskie środowiska o modlitwę za Jego wstawiennictwem o ludzi na Ukrainie, o Pokój, o siłę, o nadzieję…

W ramach inicjatywy duszpasterskiej wyruszam w Polskę z relikwiami bł. Druha Wicka. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do spotkania. Moją trasę możecie śledzić na bieżąco na dedykowanej mapce. Do zobaczenia! Czuwaj!

Kapelan Naczelny ZHR
hm. Robert Mogiełka


Odwiedzone miejsca

Sprawdź aktualną lokalizację


W ramach inicjatywy duszpasterskiej wyruszam w Polskę z relikwiami bł. Druha Wicka. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do spotkania. Moją trasę możecie śledzić na bieżąco na dedykowanej mapce. Do zobaczenia! Czuwaj!

Kapelan Naczelny ZHR
hm. Robert MogiełkaWsparcie psychologiczne wolontariuszy koordynatorów i drużynowych

Informujemy, że ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR działa już zespół ds. wsparcia psychologicznego wolontariuszy, koordynatorów i drużynowych. Naszym celem jest zadbanie o jak najlepszą kondycję pomagających, bo wiemy, że „wsparcie wspomagacza wspiera wspomaganego”. Przygotowujemy dla Was webinary, filmiki psychoedukacyjne i bazę materiałów do poczytania. Planujemy uruchomienie grup wsparcia dla wolontariuszy i konsultacje telefoniczne.
Koordynatorem zespołu jest hm. Magdalena Leczkowska. Kontakt: [email protected].
Dbajcie o siebie. To nie sprint. To także nie maraton. To sztafeta!
W imieniu zespołu wsparcia,
hm. Magdalena Leczkowska

STRONA: Wsparcie psychologiczne wolontariuszy koordynatorów i drużynowych


Zapraszamy drużynowe i drużynowych do pobrania obszernego materiału „Wojna na Ukrainie – co mówić i robić w drużynie?” przygotowanych przez hm. Magdalenę Leczkowską.

POBIERZ PLIK


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger